Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Enheten för dermatologi och venereologi
Enheten för dermatologi och venereologi är en forskningsenhet vid institutionen med omfattande forskning och forskarutbildning. Forskningsprofilen utgörs av translationell klinisk och experimentell forskning framför allt inom inflammation, men med en växande verksamhet också inom hudcancer. Enhetens experimentella verksamhet är huvudsakligen förlagd till Centrum för Molekylär Medicin (CMM) i nära anslutning till den kliniska verksamheten i dermatologi och venereologi.

Enheten för dermatologi och venereologi har ett omfattande utbildningsuppdrag. Sålunda ansvarar enheten för all grundutbildning inom ämnesområdet på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Övriga utbildningsuppdrag omfattar forskarutbildningskurser samt kliniska vidareutbildningskurser.

Ansvarsområde och arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att bedriva och utveckla internationellt kompetitiv translationell forskning inom ämnesområdet. Sökanden förväntas leda en egen forskargrupp med extern finansiering, men också ha övergripande strategiskt ansvar för att stödja och integrera experimentell, epidemiologisk och klinisk forskning inom enheten. Detta uppdrag innebär samarbeten med övriga forskargrupper, kliniska forskare och kliniker.

Vid sidan av forskning har sökande övergripande ansvar för grundutbildning och forskarutbildning vid enheten med aktivt deltagande i denna verksamhet.

Anställningen kommer att förenas med kliniskt arbete som specialistutbildad läkare i dermatologi och venereologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. En viktig uppgift blir då att ingå i verksamhetens ledningsgrupp vad gäller FoUU, samt i strategiska rekryteringar och andra satsningar.

Administrativa uppgifter inom Karolinska Institutet och institutionen, förutom inom enheten, kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Internationellt framgångsrik forskning och förmåga att leda en forskargrupp krävs för anställningen.

Anställningen kommer att förenas med anställning som specialistutbildad läkare i dermatologi och venereologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i dermatologi och venereologi, eller motsvarande. Erfarenhet av internationella samarbeten är meriterande.

Avsikten är att den som anställs ska tjänstgöra som specialistläkare i dermatologi och venereologi där svensk läkarlegitimation och specialistbevis är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskild stor vikt vid dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Vid bedömningen kommer viktning av meriter ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (1) och administrativ- och ledningskompetens (1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4186/2017
Kontakt
  • Professor Kristina Broliden, prefekt , 08-517 760 45, kristina.broliden@ki.se
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 517 734 50, lars.ahrlund@ki.se
Publicerat 2017-12-22
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb