Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelningen för psykologi

Avdelningen har ett 70-tal anställda där många arbetar med psykologprogrammet som avdelningen drivit sedan starten 2007. Forskningen utförs inom ramen av ca 15 forskargrupper som forskar på kliniska och prekliniska frågeställningar inom psykologin (ki.se/cns/forskning-vid-sektionen-for- psykologi). Psykologprogrammet vid Kl utgår ifrån en s k scientist-practitioner-modell. Det innebär att studenterna ska få mycket goda metodkunskaper och kunskaper i övrigt som möjliggör vetenskapligt förankrat kliniskt arbete.

Arbetsuppgifter

Anställningen är uppdelad på utbildning och forskning. Undervisningen är förlagd till psykologprogrammets senare del. Universitetslektorn kommer att ansvara för kliniska kurser bl a rörande psykologisk behandling vid somatiska tillstånd. Lektorn förväntas också bedriva forskning inom området samt vara verksam inom forskarutbildningen.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En universitetslektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå vid KI.

Då lektoratet har en uttalad klinisk inriktning ska den som kan vara aktuell för tjänsten vara legitimerad psykolog. Erfarenhet av kliniskt arbete med evidensbaserade behandlingsmetoder, särskilt psykologisk behandling vid somatiska tillstånd är meriterande då denna profil behöver stärkas på psykologprogrammet vid KI. I och med att den examinerande rollen också innefattar internetbaserad psykologisk behandling - ett område i stark utveckling - är klinisk erfarenhet men också forskningserfarenhet inom detta område meriterande i enlighet med KIs strävan mot forskningsanknytning i undervisningen.

För att anställas krävs också att den sökande har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3), klinisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj  (http://ki.se/meritportfolj).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3916/2017
Publicerat 2017-11-01
Sista ansökningsdag 2018-01-07

Tillbaka till lediga jobb