Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå innefattande undervisning på flertalet olika program vid KI.

Bakgrund
Området cell- och molekylär smärtfysiologi fokuserar på att öka vår förståelse för cellulära och molekylära mekanismer som ligger till grund för perception och transmission av kronisk smärta. Forskningen syftar till att identifiera nya mekanismer och receptorsystem som möjliggör utveckling av nya terapeutiska metoder för kronisk smärta.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna består av forskning och forskarutbildning inom området cellulär och molekylär smärtfysiologi. Forskningen bör genomföras inom områden som är relevanta för kronisk smärta vid inflammationssjukdomar, exempelvis reumatoid artrit och artros.

Det förväntas att innehavaren av anställningen tar ansvar för ledning av sin forskargrupp och tar initiativ till och leder forskarhandledning. Innehavaren förväntas också delta i institutionens undervisning i fysiologi och/eller farmakologi.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Vi söker en disputerad forskare med minst docentgrad eller motsvarande med hög kompetens inom forskning och med ett stort engagemang och intresse av att utveckla ämnesområdet cellulär och molekylär smärtfysiologi. Sökande ska vara en nationellt ledande och internationellt etablerad forskare inom ämnesområdet. Sökande måste ha publikationer av hög kvalité i ledande internationella tidskrifter under den senaste tioårsperioden och ha potential att bli en av de ledande internationella forskarna inom området. Sökanden måste ha erhållit viktig forskningsfinansiering som forskningsledare i nationell och internationell konkurrens under den senaste femårsperioden och ha potential att säkerställa ytterligare finansiering inom sitt forskningsområde.

Dokumenterad handledning av doktorander och postdocs, en god pedagogisk förmåga, erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag, samt formell ledarskapsutbildning är meriterande.

Genom aktiv forskning och insatser inom vetenskap, forskarhandledning och grundutbildning förväntas sökanden bidra till utvecklingen av det bredare fysiologiska och farmakologiska fältet vid Karolinska Institutet. 

Bedömningsgrunder
Vid anställning viktas meriterna enligt följande: vetenskapliga meriter (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings-, och samverkansskicklighet (2). 

Ansökningsförfarande
Anställningen ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisning enligt Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av denna anledning skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3907/2017
Kontakt
  • Håkan Westerblad, Prefekt, 08- 524 872 53, Hakan.Westerblad@ki.se
Facklig företrädare
  • Bo Rydqvist, SACO, 08- 524 872 67, bo.rydqvist@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08- 524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, 08- 524 874 19, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2017-12-12
Sista ansökningsdag 2018-03-15

Tillbaka till lediga jobb