Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics

Avdelning
Forskningen vid avdelningen för Biomaterial är främst inriktad på att utveckla nya metoder och tekniker för att studera cellbiologiska processer. Metoderna är baserade på nya biomaterial, som till exempel polymerer eller nanostrukturer av DNA. Avdelningen är särskilt intresserad av tekniker som hjälper oss att förstå hur celler signalerar till varandra och samspelar med den miljö de lever i, samt hur detta påverkar hur vävnader utvecklas och återbildas.

Arbetsuppgifter
Professorn förväntas i första hand bedriva forskning i världsklass inom ämnet molekylära systems biofysik. Med detta avses en experimentellt inriktad position med tonvikt på studier av större, multimolekylära, självorganiserade system av biomolekyler med stor tonvikt på utveckling av metoder för hur liknande system kan artificiellt designas och produceras. Som exempel kan design av nya komplexa prober ingå, eller verktyg, t.ex. bio-nanoteknologi, för att skapa nya metoder med syfte att öka förståelsen för biologi på nanometerskalan. Forskningsfältets huvudsyften är dels metodutveckling och ingenjörskonst för molekylära system av biomolekyler, och dels undersökning av grundvetenskapliga frågeställningar inom biologi som kan belysas med dessa nya metoder.

I uppdraget ingår även deltagande i undervisningen på institutionen inom ämnet, främst på avancerad- och forskarnivå, inklusive handledning av doktorander och post-doktorer.

Det förväntas att innehavaren av anställningen tar ansvar för ledning av sin forskargrupp, och tar initiativ till undervisning inom området. Innehavaren förväntas även aktivt stödja institutionens utveckling till en stark akademisk och vetenskaplig miljö med samarbeten inom och utom institutionen, initiera seminarier och annan vetenskaplig interaktion samt ta förekommande ledningsuppgifter vid institutionen och avdelningen.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat så väl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Vi söker en forskare med hög kompetens inom forskning och med ett stort engagemang och intresse av att utveckla ämnesområdet molekylära systems biofysik. Sökande ska vara en nationellt ledande och internationellt etablerad forskare inom ämnesområdet. Sökande måste ha publikationer av hög kvalité i ledande internationella tidskrifter under den senaste tioårsperioden och ha potential att bli en av de ledande internationella forskarna inom området. Erfarenhet av metodutveckling och framställandet av nya molekylära system, samt erfarenhet av användning av dessa inom biologisk forskning är ett krav.

De akademiska kvalifikationerna för denna position inkluderar framstående förtjänster i form av publikationer inom fältet, undervisning, handledning av doktorander och en dokumenterad förmåga att få externa anslag samt en förmåga att samarbeta vetenskapligt. Kandidaten ska också ha demonstrerat gott ledarskap samt ha nätverkande och administrativa förmågor.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3800/2017
Kontakt
  • Prefekt Nils-Göran Larsson,, Nils-Goran.Larsson@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Anne Edgren, OFR/S, P, O, +46 8-616 16 29
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-04-04
Sista ansökningsdag 2018-05-02

Tillbaka till lediga jobb