Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Avdelning

Vid IMM finns det för närvarande ca 280 anställda och ytterligare 100 anknutna. På den administrativa enheten inom IMM arbetar 16 personer varav fyra inom utbildningsadministrationen. Enheten har ett övergripande ansvar för ekonomi, HR, IT, utbildningsadministration, arkiv, fastighet- och lokalplanering samt övrig intern service.

Anställningen är ett vikariat på ett år. 


Arbetsuppgifter

Utbildningsadministrationen på IMM ansvarar för kurser på läkarprogrammet, magister- och masterprogram och doktorandprogram, samt för doktorandadministration. Arbetet som utbildningsadministratör innebär en nära kommunikation och täta kontakter med studenter, kursledare och lärare.

I rollen som utbildningsadministratör för kurser ingår bl a följande arbetsuppgifter:

 • Tillsammans med lärare och utbildningsansvariga utveckla och driva institutionens utbildningsverksamhet framåt
 • Lokalbokning och schemahandläggning
 • Registrering av studenter och inrapportering av kursresultat i universitetets databas för studiedokumentation (LADOK)
 • Administration och uppdatering av kurswebbar i lärplattformerna PingPong och Canvas
 • Uppdatering av institutionens utbildningswebb och kalender
 • Administration av tentamina, kursvärderingar och lärarersättningar
 • Arkivering
 • Beställningar, resebokningar och fakturahantering
 • Service till kursansvariga, lärare, studenter och doktorander

 I rollen som doktorandadministratör ingår bl a följande arbetsuppgifter:

 • Tillsammans med utbildningsansvariga utveckla och driva institutionens doktorandutbildning framåt
 • Administration av antagning, årlig uppföljning, halvtidskontroll, tillgodoräknanden och disputation för doktorander
 • Inrapportering för doktorander i universitetets databas för studiedokumentation (LADOK)
 • Lokalbokning, beställningar och fakturahantering
 • Arkivering och diarieföring
 • Service till doktorander och handledare

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3513/2017
Kontakt
 • Johanna Zilliacus, grundutbildningsansvarig IMM , 08-524 835 44, Johanna.Zilliacus@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
 • Malahat Mousavi, SACO-S, 08-524 875 24, malahat.mousavi@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR, 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2017-07-13
Sista ansökningsdag 2017-08-20

Tillbaka till lediga jobb