Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forskargruppen ”Equity and Health Policy” vid Institutionen för Folkhälsovetenskap bedriver tvärvetenskaplig forskning med fokus på sociala determinanter, hälsorelaterad livskvalitet, jämlik tillgång till hälso- och sjukvård, sociala och ekonomiska konsekvenser av ohälsa, och hälso- och sjukvårdpolicy.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Doktorandprojektet kommer att fokusera på den sociala situationen hos överlevare från Ebolautbrottet i Sierra Leone 2014-2015. Doktoranden kommer att avhandla ämnen såsom stigma, socialt skydd, reproduktiv hälsa och epidemiologi. Doktorandprojektet genomförs i samarbete med Internationella organisationer såsom Världshälsoorganisationen (WHO) och delar av projektet kommer att vara förlagt till WHO, Geneve, och till Freetown, Sierra Leone.

Forskarstudenten kommer att arbeta inom en mångdisciplinär, internationell forskningsmiljö med tillgång till expertis inom folkhälsa, infektionsmedicin, socialmedicin, epidemiologi, hälsoekonomi och andra relevanta forskningsdiscipliner och möjlighet kommer att finnas att utveckla färdigheter inom bland annat dessa områden. Studenten förväntas bidra till hantering och harmonisering av data, studiedesign och dataanalys samt publicering av resultat. Studenten förväntas också delta i Karolinska Institutets doktorandkurser och bidra inom undervisning samt till spridning av forskningsresultat till vetenskapssamhället i stort och till andra intressenter.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Den sökanden skall ha relevant utbildning på avancerad nivå inom medicin eller folkhälsovetenskap.

Färdigheter och personliga egenskaper
Tidigare erfarenheter av att arbeta med ebola-överlevare är önskvärt. Erfarenhet av fältarbete, arbete i låg-och medelinkomstländer, internationellt arbete och arbete vid internationella organisationer är meriterande. Tidigare forskningserfarenhet, särskilt inom epidemiologi och kvalitativ metod, är meriterande. Du behöver vara en god kommunikatör och ha förmåga att arbeta effektivt i ett tvärvetenskapligt forskningsteam.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3505/2017
Kontakt
  • Knut Lönnroth, Professor/Överläkare, knut.lonnroth@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-07-14
Sista ansökningsdag 2017-08-04

Tillbaka till lediga jobb