Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd (t ex Aspergers syndrom och autism).

Arbetsuppgifter
Vi kommer under hösten 2017 att ta fram en målgruppsanpassad föräldraskapsstödjande insats för föräldrar med diagnos ADHD. Insatsen är tänkt att bestå av två parallella delar: en gruppbaserad beteendeterapeutisk föräldrautbildningsdel och en arbetsterapeutisk del som i stort syftar till att underlätta den praktiska familjevardagen, minska risken för stress och skapa förutsättningar för faktisk, praktisk implementering av nya föräldrafärdigheter.

Vi söker nu en legitimerad (forsknings-)psykolog som i egenskap av projektsamordnare kommer att ansvara för att: driva, koordinera och sammanställa metod-utvecklings-arbetet; med grund i befintliga, evidensbaserade föräldrastödsprogram, aktuell forskning och önskemål framförda av målgruppen ta fram formerna för insatsens målgruppsanpassade föräldrautbildningsdel; ta fram en plan för en första pilotutvärdering av insatsen som helhet.

I arbetsuppgifterna ingår därutöver att: utgöra en av två behandlare när insatsens beteendeterapeutiska föräldrautbildningsdel för första gången testas tillsammans med målgruppen; definiera och/eller utveckla samt sammanställa material som kan användas för att underlätta och vägleda bedömning, målformulering, planering, uppföljning, självständigt arbete o.s.v.; ta fram samt bearbeta riktlinjer och material i samarbete med såväl projektets arbetsgrupp som föräldrar ur målgruppen; utforma en insats-specifik webb-plattform; definiera och/eller ta fram intervjuunderlag, formulär o.s.v. för att möjliggöra vetenskaplig utvärdering; skriva minst en etikprövningsansökan. Du kommer hela tiden att jobba i nära samarbete med projektets arbetsgrupp, med projektansvarig forskare och projektets arbetsterapeut.

Vår förhoppning är att efter det initiala utvecklingsarbetet (d.v.s. de 5 månader projektanställningen avser) kunna gå vidare med en pilot-utvärdering av insatsen som helhet - och hoppas att du är intresserad av att fungera som samordnare i detta såväl som i den slutgiltiga bearbetningen och sammanställningen av insatsen i en strukturerad manual.

Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad psykolog med god inblick i de vardagspraktiska och föräldraskapsrelaterade utmaningar ADHD-relaterade svårigheter kan medföra. Erfarenhet av föräldrastödjande arbete, metodutvecklingsarbete och systematisk metodutvärdering är ett krav. Då tjänsten kan komma att innebära periodvisa inhopp i andra, relaterade projekt på KIND är erfarenhet av arbete med datainsamling, datahantering och större databaser meriterande.

Vi hoppas att du: har intresse för och/eller erfarenhet av målgruppsanpassning, forskning och/eller sammanställning av information, material och riktlinjer i text; har erfarenhet av att skriva projektplaner, etikansökningar och/eller anslags-ansökningar; har en god förmåga till samt uppskattar såväl nära samarbete som självständigt arbete; är kreativ, initiativrik samt har en god förmåga till såväl relationsskapande som administration och tidsdisponering; är pålitlig, tålmodig, noggrann och strukturerad i ditt sätt att arbeta; har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift; är van vid arbete med hjälp av och/eller kommunikation via webbplattformar och appar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tillgänglighet under september 2017 – januari 2018 är ett krav. Vår förhoppning är att efter det initiala utvecklingsarbetet (d.v.s. de 5 månader projektanställningen avser) kunna gå vidare med en pilot-utvärdering av insatsen som helhet - och hoppas att du är intresserad av att vara delaktig i detta såväl som i den slutgiltiga bearbetningen och sammanställningen av insatsen i en strukturerad manual.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3589/2017
Kontakt
  • Tatja Hirvikoski, Docent, tatja.hirvikoski@ki.se
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-07-31
Sista ansökningsdag 2017-08-14

Tillbaka till lediga jobb