Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för Laboratoriemedicin består av 7 avdelningar och är inblandad i flera områden inom Laboratoriemedicin. Institutionen är involverad i avancerad och grundforskning, klinisk och epidemiologisk forskning. Institutionen är en av Karolinska Institutets största undervisningsinstitutioner.
Viral Hepatitis Research Group (VHRG) vid Avdelningen för klinisk mikrobiologi
Inom avdelningen för klinisk mikrobiologi forskar gruppen VHRG inom immunpatologi och behandling av kronisk virushepatit orsakad av HBV, HCV och HDV. Fokus ligger på utveckling av nya musmodeller för att möjliggöra utveckling av nya immunbaserade terapier.

Arbetsuppgifter
Den framgångsrike sökanden kommer att arbeta med genetiska (NGS/omics) immunologiska (FACS/ELispot osv) analyser av immunsvar i mus, vaccination med olika typer av genetiska och proteinbaserade vaccin för att identifiera det vaccin, den vaccinkombination eller immunterapi som ger upphov till antivirala immunsvar. Sökande kommer att arbeta både med djurmodeller och in vitro odling av virus. Gruppen samarbetar med University of Heidelberg och Mayo Clinic Rochester inom dessa projekt.

Kvalifikationer
Sökande skall ha en PhD inom relevant område såsom immunologi, virologi, molekylärbiologi, eller motsvarande. Sökande måste ha erfarenhet av djurarbete. Stipendium för bedrivande av postdoktorsstudier får ges till personer bosatta i andra länder som kommer till Sverige med avsikt att endast stanna i Sverige under hela eller delar av sin postdoktorsutbildning vid KI. Personer som är bosatta i Sverige och/eller har genomfört hela eller delar av sin akademiska utbildning vid KI eller något annat lärosäte i Sverige kan inte komma ifråga för stipendium från KI. Prefekten bedömer om utbildningen och vetenskapliga meritering kan anses motsvara minst svensk doktorsgrad.

Om stipendium
Stipendium för bedrivande av postdoktorsstudier utges av KI för mottagarens utbildning under högst två år inom en fyraårsperiod efter disputationen/motsvarande. Detta utbildningsstipendium är skattefritt.

Stipendiebeloppet beslutas för 12 månader i taget och betalas ut månadsvis. Undantagsvis kan kortare perioder vara aktuella.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska:

  1. Curriculum vitae och meriter, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio)
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbeten (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.
Anställningsform Postdoktoralt stipendium
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-3446/2017
Kontakt
  • Professor Matti Sällberg, matti.sallberg@ki.se, 070-6082101
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-585 811 68, emilie.hultin@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Karin Olsson, SEKO, karin.olsson@ki.se
Publicerat 2017-07-07
Sista ansökningsdag 2017-08-14

Tillbaka till lediga jobb