Karolinska Institutet

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Avdelning

Vid Enheten för epidemiologi på IMM bedrivs epidemiologisk forskning om ett flertal stora folkhälsosjukdomar inklusive cancer, diabetes och besvär och skador i muskuloskeletala systemet, och även demografisk forsning med inriktning på den åldrande befolkningen. Enheten ansvarar också för grund- och avancerad kurs i epidemiologi inom masterutbildningen i Folkhälsovetenskap.

Arbetsuppgifter

Fokus för den utlysta tjänsten ska ligga på forskning om risk och prognostiska faktorer i miljö och levnadsvanor inom området muskuloskeletala sjukdomar och skador. I tjänsten ingår även handledning av forskarstuderande och medverkan i undervisning av epidemiologisk teori och metodik, framförallt inom masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Dessutom ingår i uppgifterna att vid behov medverka i IMMs translationella uppgift som utgörs av miljömedicinsk riskbedömning.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent. 

Vi söker en självständig forskare, som har mycket god kunskap om risk och prognostiska faktorers inverkan på muskuloskeletala sjukdomar och skador.  Erfarenhet av projektledning är ett krav.  Dessutom ska forskaren ha god erfarenhet av forskarinitierad insamling av primärdata. Den vi söker ska också ha en mycket gedigen kunskap i epidemiologisk metodik och teori, samt erfarenhet av systematiska granskningar av vetenskaplig litteratur.  Kunskap och erfarenhet från arbete med svenska befolkningsregister är meriterande.  Stor vikt fästs vid lednings- och samarbetsförmåga.

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande läggs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet inom det aktuella området (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) samt pedagogisk skicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.


Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3406/2017
Kontakt
  • Maria Feychting, professor, Maria.Feychting@ki.se
Facklig företrädare
  • Malahat Mousavi, SACO-S, 08-524 875 24
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR, 08-524 874 19
Publicerat 2017-07-06
Sista ansökningsdag 2017-07-20

Tillbaka till lediga jobb