Karolinska Institutet, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, MIR

Institutionen för Medicinsk Biokemi och Biofysik, MBB
MBB utför forskning inom flertalet olika forskningsfält och ger undervisning på såväl grund- som avancerad nivå. Vid institutionen finns för närvarande 12 avdelningar och omkring 300 anställda. Avdelningen för Medicinsk Inflammationsforskning består av omkring 25 forskare, post docs och doktorander som verkar i en internationell och dynamisk forskningsmiljö. 

Arbetsuppgifter
Forskaren i T-cells medierad tolerans förväntas bedriva och utveckla forskning kring hur regulatoriska T-celler upprätthåller immunologisk tolerans i modeller av systemiska autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit och multiple scleros samt hur de verkar vid tumör sjukdom och organspecifik autoimmunitet. Speciellt focus ligger på betydelsen av ko-stimulerings vägar och T-cells reglering via CTLA-4. Forskaren förväntas ha samt initiera nationella och internationella samarbeten inom ämnesområdet. I arbetsuppgifterna ingår även ett övergripande ansvar för sektionens laborativa verksamhet samt att aktivt handleda doktorander, post docs och att utföra ansenlig undervisningen av studenter på grundnivå i olika former, inom det biomedicinska området.

Kvalifikationer
Den sökande bör ha stor erfarenhet av att manipulera och tolka immunsvar med hjälp av genetiskt modifierade möss och bör ha fördjupad kunskap om modeller av ett flertal olika autoimmuna sjukdomar såväl organ-specifika som systemiska. Praktisk erfarenhet av in vivo experimentella metoder och smådjursavel är ett krav liksom tidigare erfarenhet som lab manager av ett immunologiskt laboratorium. Sökande bör ha god samarbetsförmåga, utmärkt kommunikationsförmåga och vara flytande i tal och skrift på svenska och engelska samt ha flerårig erfarenhet av doktorandhandledning samt av undervisning på grundnivå. Internationella erfarenheter och en dokumenterad ledarskapsutbildning är meriterande. Flera års kvalificerat arbete som forskare och PI är ett krav. Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent. 

Bedömningsgrunder 
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras till lina.rowland@ki.se.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde efter överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3276/2017
Publicerat 2017-07-24
Sista ansökningsdag 2017-08-13

Tillbaka till lediga jobb