Karolinska Institutet

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime

Vi söker nu en forskningsassistent till forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME), Medical Management Centrum (MMC), till projektet Distribuerad kognition i samvård.

Om MMC

MMC bedriver högkvalitativ forskning med inriktning på bland annat styrning, organisation och ledarskap inom organisationer som bedriver hälso- och sjukvård samt omsorg i både offentlig och privat regi.

Mer om forskargruppen PROCOME: ki.se/en/lime/procome

Om projektet Distribuerad kognition i samvård

Co-Care: hur kan eHälsa bidra till ökad effektivitet genom förändrad interaktion mellan vårdgivare och patienter? bedrivs vid MMC under perioden 2017-2020 och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Projektet är tvärvetenskapligt och sker i samarbete med olika hälso- och sjukvårdsorganisationer. Det leds av Ulrica von Thiele Schwarz.

Projektet handlar om hur vården kan bli bättre genom en speciell typ av eHälsotjänster, sådana som både personal och patienter använder för att göra det lättare för patienten att hantera sin egen hälsa. I projektet undersöks hur problemlösning och informationsbehandling sprids mellan aktörer, olika eHälsotjänster, och över tid och rum, och hur detta påverkar interaktioner, samarbete och självvård, och om det gör vården mer effektiv och bättre. Datainsamlingen inkluderar observationer, intervjuer och dataloggar som analyseras med avancerad kvalitativ metodik.


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för forskningsassistenten är av både vetenskaplig och administrativ karaktär. Arbetet innebär självständiga och omväxlande uppgifter som ställer krav på noggrannhet, flexibilitet och planeringsförmåga. Arbetets detaljinnehåll kan komma att utvecklas och förändras under tiden beroende på behov och kompetens. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att bestå av:

  • Projektkoordination och administration: I arbetsuppgifterna ingår planering, samordning och genomförande eller stöd i genomförandet av projektets praktiska uppgifter; assistera projektledare, samordna möten, sammanställa information, svara på e-post mm.
  • Datainsamling och analys: tillsammans med projektgruppen genomföra intervjuer, observationer och andra datainsamlingar och medverka i analys.

Dessutom ska forskningsassistenten bistå vid rapporteringar såväl som presentation av forskningsresultat.

Kvalifikationer

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 120 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, teknik, informatik eller hälsoekonomi är ett krav. Dessutom krävs flytande svenska i tal och skrift samt kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd). God kunskap om hälso- och sjukvårdens organisering och ledning är också ett krav, vårdutbildning är meriterande.

Du har erfarenhet av kvalitativ forskning, har genomfört och analyserat intervjuer och/eller observationer. Har du dessutom erfarenhet av fallstudiemetodik, kognitiv uppgiftsanalys och att studera pågående förbättringsinsatser är det meriterande. Erfarenhet av projektledning eller projektsamordning är också meriterande, liksom praktisk erfarenhet av arbete i nationella och internationella projekt.

I rollen som forskningsassistent krävs goda kunskaper och erfarenhet av användning av såväl generella IT-verktyg som särskilda IT-verktyg för projektledning, analys av dataloggar och kvalitativ forskning.

Vi lägger särskilt stor vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och servicevilja. Att du har ett stort intresse för den forskning som projektet handlar ser vi som självklart.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3130/2017
Kontakt
  • Carolina Wannheden, postdoktor, 08-524 839 34, carolina.wannheden@ki.se
Facklig företrädare
  • Hannele Moisio, SACO, 08-524 83622, hannele.moisio@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-06-28
Sista ansökningsdag 2017-08-09

Tillbaka till lediga jobb