Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


Institution
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 60 forskarstuderande. Denna tjänst är placerad i forskargruppen Epidemiology and Public Health Intervention Research (EPHIR).

Arbetsuppgifter
Du som söker ska bidra till datainsamling och dataanalys kring en studie som syftar till att utvärdera ett skolbaserat program för att förhindra ungdomars tobaksdebut. Studien bedrivs i samarbete med Folkhälsomyndigheten och följer huvudsakligen en experimentell design där ett antal skolor i 4 olika län tilldelas slumpmässigt till att följa det nya programmet eller till att utföra en minimal intervention (kontrollgrupp). Projektet genomförs i samarbete med Umeå Universitetet.

Sökande förväntas bidra till följande aktiviteter:

 1. Rekrytering av skolor och av elever: innefattar arbetsuppgifter såsom telefon- och mailkontakter samt besök på de valda skolorna för information och tecknande av avtal. Den sista arbetsuppgiften kan innefatta korta resor över en dag, ibland också med övernattning.
 2. Redigering, utformning och utskick av enkäter, följebrev, mm riktade till skolorna, elever samt till deras vårdnadshavare.
 3. Upprätthållande av ett datoriserat register med information från studien: t.ex. genom att mata in info från olika källor/enkäter.
 4. Sammanställning av enkla data från aktiviteter baserade på registret ovan.
 5. Rapportskrivande åt myndigheten samt redigering av dokument med vetenskapligt innehåll (t.ex. PowerPoint presentationer, posters till konferenser).

Anställningen är på 6 månader med chans till förlängning.

Kvalifikationer
Du som söker skall inneha en högskoleexamen i folkhälsovetenskap, beteendevetenskap eller socialvetenskap.

Vidare måste den sökande ha:

 1. Gedigen kunskap om utbildningsystem och skolmiljö i Sverige.
 2. Erfarenhet av deltagande i projekt med hälsofrämjande innehåll/syfte.
 3. Mycket god erfarenhet av användning av Microsoft Office paket (Word, PowerPoint, Excel).
 4. Mycket god kommunikationsförmåga på svenska samt engelska, både i tal och i skrift.

Du som söker bör ha intresse för frågor rörande tobaksbruk och dess prevention.

Avancerad utbildning inom folkhälsovetenskap och erfarenhet av statistisk databearbetning är meriterande. Även utbildning i hälsoekonomi eller erfarenhet av hälsoekonomisk utvärdering är meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Vid intervju kan arbetsprov förekomma.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3262/2017
Kontakt
 • Rosaria Galanti, professor, adj., rosaria.galanti@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-06-29
Sista ansökningsdag 2017-08-02

Tillbaka till lediga jobb