Institutionen för medicin, Solna, Rheumatology research unit

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Avdelning
Institutionen för medicin medverkar sedan mars 2015 i ett projekt som leds av the SGC (www.thesgc.org) och finansierat delvis genom EU Innovative Medicines Initiative (IMI) vars syfte är att validera nya interventionspunkter (targets) för läkemedelsforsknings och utveckling. Detta sker huvudsakligen genom användning av läkemedelslika experimentella kemiska molekyler inom inflammatoriska sjukdomar (ULTRA-DD, Unrestricted Leveraging of Targets for Research Advancement and Drug Discovery). Tjänsterna är för närvarande knutna till professor Per-Johan Jakobssons forskargrupp vid enheten för reumatologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna.

Projektet
Detta internationella forskningsprojekt är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, universitetet i Oxford och ETH i Zürich, och är finansierat gemensamt av EU och flera stora läkemedelsföretag. ULTRA-DD arbetar i nära samarbete med den internationella forskningsorganisationen the Structural Genomics Consortium i Toronto (Kanada) och Oxford (England). Organisationen kring ULTA-DD vid Karolinska Institutet består idag av ca 10 personer, och vi kommer expandera något under de närmaste två åren. ULTRA-DD har bl.a. aktiviteter inom strukturbiologi, biokemi, antikropps-generering samt funktionella studier av proteiner och kemiska substanser i patientbaserade primär-cells experiment.

Kandidaterna rapporterar till Louise Berg, gruppledare för stockholmsdelen av Workpackage 6, som ansvarar för utveckling av primär-cell experiment för screening av pro-drugs. Ytterligare vetenskaplig och klinisk kompetens fås genom en lokal styrgrupp med experter inom fältet, vid Institutionen för Medicin och vid Karolinska universitetssjukhuset. Övergripande ansvar har Michael Sundström, Scientific Director för SGC och ULTRA-DD.

Vi söker två erfarna och dedikerad personer, som kommer arbeta i våra lokaler vid Karolinska Institutets Science Park och vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM), anställda vid institutionen för medicin, KI, Solna. Personerna vi söker har dokumenterad vetenskaplig kompetens, kommunicerar bra, är välstrukturerade och tar ansvar att producera högkvalitativ vetenskap. Projektet fokuserar på detaljerad molekylär, genetisk och cellulär karaktärisering av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, finansierat och i samarbete med Takeda Pharmacuticals. Dessutom kommer effekter av pre-drugs/prober (små molekyler med definierad target enegagement) studeras i cell assays på patientbiopsier från tarm och blod. Fokus kommer ligga på odling av hela tarmbiopsier, och hur proberna påverkar uttryck av proteiner och gener viktiga i den inflammatoriska processen. Målet är att utveckla avancerade funktionella och translationella experimentella plattformar, baserade på tarmbiopsier och blod. I samarbete med andra grupper vid Karolinska och internationellt kan vi även komma att använda tarm-organoider utvecklade från patient-celler. De flesta av våra kemiska prober binder epigenetiska regulatorer och enzymer samt kinaser, och har redan studerats i in vitro försök där vi använt främst blodceller från patienter med kronisk inflammatorisk sjukdom (SLE, myosit och systemisk skleros). I samarbete med the SGC kommer andra kemiska prober, som binder och hämmar andra typer av proteiner, också testas. Inom professor Per-Johan Jakobssons forskargrupp finns stor kunskap kring proteinanalys med mass spektrometri, och analysplattformar från Science for Life Laboratories kommer användas för projektet.


Arbetsuppgifter
Den ena av dessa två post-doc tjänster kommer vara behjälplig i organisationen av tarminflammations-projektet, som är ett nytt forskningsområde för oss. Det innefattar koordinering med kliniker, SciLifeLab plattformar och andra medarbetare. Den andra tjänsten kommer vara mer fokuserad på att sätta upp cell experiment. Båda tjänsterna kommer hantera patientprover i laboratoriet, sätta upp cellexperiment, analysera prover och skicka prover för analys av andra medarbetare.


Kvalifikationer
Krav: PhD i biomedicin, biologi eller motsvarande. Expertkunskap och dokumenterad erfarenhet i att sätta upp cell-baserade assays från primär human vävnad/blod, eller från djur. Erfarenhet i translationell forskning inom inflammatorisk sjukdom, cellulära immunologiska tekniker, ELISA-baserade tekniker och molekylärbiologiska tekniker såsom mRNA isolering och PCR.

Önskvärda: Erfarenhet att hantera human vävnad för ex vivo cellulära assays, framför allt biopsier från tarm eller liknande. Erfarenhet från biostatistiska analyser. För en av tjänsterna, erfarenhet inom projektledning/koordinering.

Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3070/2017
Kontakt
  • Louise Berg, 08-524 839 45
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Nasrin Bavand-Chobot, OFR, Nasrin.Bavand@ki.se
Publicerat 2017-06-20
Sista ansökningsdag 2017-07-31

Tillbaka till lediga jobb