Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Sektionen för arbetsterapi har idag ca 30 lärare/forskare/adjungerade medarbetare och 20 doktorander samt ett stort internationellt kontaktnät. Vid sektionen bedrivs utbildning, forskning och forskarutbildning i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Utbildning bedrivs på grund- (arbetsterapeutprogrammet), avancerad- (magister i arbetsterapi) och forskarutbildningsnivå, utöver det bedriver sektionen fristående kurser och uppdragsutbildningar. Forskningen och forskarutbildningen är nationellt och internationellt ledande inom området arbetsterapi. Övergripande för sektionens verksamhet är att verka för ökad delaktighet och hälsa för individer såväl som för grupper i samarbete med olika samhällsaktörer.

Arbetsuppgifter
Vi söker 1-2 universitetslektorer /biträdande universitetslektorer som känner starkt engagemang för att utveckla ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. I arbetsuppgifterna som universitetslektor /biträdande universitetslektor ingår bland annat att stärka forskningsområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, forskningsanknytning av ämnet, undervisning, kursansvar, examinationer och vetenskaplig handledning inom arbetsterapeutprogrammets grundutbildning samt inom kurser på avancerad nivå och fristående kurser. Pedagogiskt utvecklingsarbete och administrativa uppgifter ingår också i anställningen. Som universitetslektor/biträdande universitetslektor finns möjlighet att aktivt utveckla och genomföra kurser inom ramen för utbildning på olika nivåer samt bli en del av en kreativ och ambitiös lärar- /forskargrupp. Vi söker dig som besitter fördjupad kompetens och intresse för att forskningsanknyta utbildningen, vidare sa du ha erfarenhet av att bedriva externfinansierad forskning inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, samt visat intresse för ledarskap.  

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En universitetslektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå vid KI. Anställningen utlyses som universitetslektor, men i det fall den mest meriterade kandidaten inte uppfyller behörighetskraven för att anställas som universitetslektor vid KI kan kandidaten anställas som biträdande universitetslektor förutsatt att kandidaten uppfyller behörighetskraven för denna befattning. Behörigheten omfattar doktorsexamen och goda pedagogiska meriter enligt docenturnämndens regler (inkluderande fem veckors högskolepedagogisk utbildning och 120 timmars blandad undervisning). Om en biträdande universitetslektor inom tre år erhåller en docentur vid KI kan anställningen konverteras till universitetslektor

Vi söker dig som känner starkt engagemang för att utveckla huvudområdet arbetsterapi och aktivitetskunskap. För behörighet krävs att du är legitimerad arbetsterapeut med en doktorsexamen inom arbetsterapi, aktivitetsvetenskap eller motsvarande. Vidare krävs grundläggande högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor samt dokumenterad pedagogisk erfarenhet av undervisning och handledning av studenter på såväl grund- som avancerad nivå.  

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, samt att sökande har erfarenheter av ledarskap inom utbildning eller forskning. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande, och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning inom huvudområdet arbetsterapi där goda kunskaper i kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign/metodik är meriterande. Ledarskap kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av bedriva externfinansierad forskning med rekrytering av personal, grundutbildningsplanering m.m. samt genom förmåga till samarbete. Vid bedömning av den kliniska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet och kompetens inom arbetsterapi.

Arbetsuppgifterna utformas och anpassas utifrån den sökandes kompetens och intresse men också utifrån verksamhetens behov och kan komma att förändras över tid.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2),  klinisk skicklighet (1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Okänt
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2690/2017
Kontakt
  • Lena Von Koch, Senior Professor, , lena.von.koch@ki.se, +46 8 524 83 555
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef,, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se, +46 8-524 868 18
  • Eric Asaba, Sektionschef,, eric.asaba@ki.se, +46 8-524 838 38
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, agneta.ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-06-30
Sista ansökningsdag 2017-09-17

Tillbaka till lediga jobb