Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus

Institutionen bildades i sin nuvarande form 1993. Ca 400 studenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid KI DS vid enheterna för kirurgi och urologi, anestesi, diagnostisk radiologi, internmedicin, klinisk fysiologi, klinisk kemi, obstetrik och gynekologi samt ortopedisk kirurgi.

Vid institutionen bedrivs en bred klinisk forskning inom olika områden. Institutionen har 70 registrerade doktorander och ca 5-10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Ca 90 artiklar utgår årligen från institutionen och publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Även omfattande uppdragsforskning pågår. Vid institutionen ges årligen ett antal kurser för specialistkompetens i olika ämnen samt vidareutbildningskurser för specialister.

Avdelning
Kirurg- och urologkliniken, Danderyds sjukhus bedriver en bred och stor klinisk verksamhet där profilområden inom den kirurgiska delen är övre- och nedre gastrointestinalkirurgi. Vi bedrier utbildning inom Karolinska Institutets läkarprogram, kursen medicin - inriktning kirurgi samt flera studentvalda kurser. Forskningen har fokus på colorektala sjukdomar, metastaser till levern och metabolism (överviktskirurgi).

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor och specialistläkare innebär att ansvara för undervisning på läkarprogrammet inom kursen medicin - inriktning kirurgi vid institutionen. Arbetet innebär en betydande samordning med andra institutioner vid KI.  En viktig del i arbetet kommer att vara att utveckla ett akademiskt ledarskap inom undervisningen på KI DS. Sökande bör bedriva egen forskning inom kirurgi och/eller pedagogik.

Anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Kirurg- och urologkliniken, Danderyds sjukhus där klinisk erfarenhet och kunskap är avgörande för att kunna organisera sjukvården på bästa sätt.  Anställningen innebär 70 procent undervisning och forskning samt 30 procent kliniskt arbete.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat så väl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen med kompetens motsvarande docentnivå vid Karolinska Institutet. Den sökande ska ha erfarenhet av undervisning på läkarprogrammet, vara kliniskt aktiv samt ha erfarenhet inom gastrointestinal kirurgi. Sökanden bör ha minst 10 veckors pedagogisk utbildning samt erfarenhet av akademiskt ledarskap.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3), klinisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (3).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2307/2017
Kontakt
  • Erik Näslund, Prefekt, 08-123 550 17
Facklig företrädare
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Kristian Hagfors, SACO, 08 - 655 77 39, kristian.hagfors@ki.se
Publicerat 2017-06-09
Sista ansökningsdag 2017-08-07

Tillbaka till lediga jobb