Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


Institutionen
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 65 forskarstuderande. Denna tjänst är placerad i forskargruppen ”Equity and Health Policy”.

Arbetsuppgifter
Vi söker en person till forskargruppen ”Equity and Health Policy” som inom ämnesområdena folkhälsa, social och psykiatrisk epidemiologi skall bedriva forskning med inriktning mot långvariga hälsoeffekter av utsatthet i barndomen. Arbetet bedrivs i multidisciplinära, internationella samarbeten. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla forskningen metod- och ämnesmässigt vid institutionen. Undervisning inom forskarutbildning, samt i utbildningar på grund- och avancerad nivå vid KI ingår också. Kandidaten vi söker skall leda ett forskningsprojekt med fokus på studier av sambanden mellan ansamling av olika typer av riskfaktorer i barndomen och sjuklighet senare i livet. Dessutom skall kandidaten ta aktiv del i forskargruppens övriga projekt, genom att bistå gruppen med metodstöd i data management och dataanalys för forskargruppen. Kandidaten skall bl.a. handleda och undervisa studenter, doktorander och postdoktorer, skriva forskningsartiklar, delta i peer-review av forskningsartiklar, skriva ansökningar och koordinera nationella och internationella ansökningar om forskningsanslag.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Vi söker en erfaren forskare med en doktorsexamen och en tvärvetenskaplig bakgrund inom folkhälsa och/eller epidemiologi. Vidare bör den sökande ha en forskningsbakgrund inom social och psykiatrisk epidemiologi, med fokus på hälsa hos barn och unga och ojämlikhet i hälsa. Den sökande förväntas ha erhållit forskningsanslag i konkurrens samt ha publicerat vetenskapliga artiklar i tidskrifter med hög impact faktor. Tidigare erfarenhet av arbete vid en multidisciplinär epidemiologisk eller folkhälsovetenskaplig institution i annat land är meriterande, liksom ett internationellt forskningsnätverk. Det är önskvärt att kandidaten har dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och forskarnivå inom data management. Det är vidare meriterade med mycket goda kunskaper i statistik (gärna kandidat- eller masterexamen i statistik), data management och statistisk programmering med fördjupade kunskaper i programmen SAS och Stata. Den sökande måste också ha erfarenhet av att göra analysplaner och lägga upp metodologiska strategier för prospektiva och retrospektiva studier med registerdata och surveydata. Det är mycket önskvärt att den sökande har lätt för att tillämpa nya statistiska metoder.

Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i att skriva och tala engelska och svenska.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning. Anställningen är i normalfallet 2 + 2 år med en utvärdering efter första anställningsperioden.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2500/2017
Kontakt
  • Bo Burström, Professor/Överläkare, bo.burstrom@ki.se, 08-524 801 60
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-05-16
Sista ansökningsdag 2017-06-12

Tillbaka till lediga jobb