Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Inom den tvärvetenskapliga forskargruppen ”Mental Health and Social Integration (MENTE)” bedrivs flera forskningsprojekt som sammanför forskning rörande psykiatrisk epidemiologi och försäkringsmedicin för att studera etiologi och prognos beträffande psykisk ohälsa och suicidalt beteende. Forskargruppen arbetar med epidemiologiska studier inom tre huvudområden: 1) etiologi och prognos beträffande suicidalt beteende hos ungdomar; 2) psykisk ohälsa, samsjuklighet och arbetsoförmåga och 3) psykisk hälsa och migration. Forskargruppen tillhör avdelningen för försäkringsmedicin med ungefär 30 personer. Mer information finner du på http://ki.se/cns/ellenor-mittendorfer-rutz-forskargrupp.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker en motiverad person med intresse för psykiatrisk epidemiologi och försäkringsmedicin. Projektet kommer att inkludera användning av olika epidemiologiska och statistiska metoder i analyser av en omfattande databas. I anställningen ingår bl.a. databearbetning, dataanalys och vetenskaplig publicering samt samarbete med övriga forskare i projektet. Doktoranden kommer att ingå i ett större forskningsprojekt där samband mellan migrationsstatus, social marginalisering och suicidalt beteende studeras. Huvudhandledare för doktoranden blir docent Ellenor Mittendorfer-Rutz. En specifik fokus kommer vara på flyktingar.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper
Den sökande skall ha avlagt en examen i psykologi, sociologi, medicin, statistik, naturvetenskap eller liknande på avancerad nivå. Den vi söker skall vara självgående, ha god analytisk förmåga, god förmåga att verbalt och skriftligt kunna förmedla resultat och ha en god samarbetsförmåga. Mycket goda kunskaper i engelska krävs. Tidigare erfarenhet av kvantitativa dataanalyser samt publicering (inkluderande examensarbete) på engelska är meriterande.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Namn och kontaktppgifter till två referenspersoner
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-2250/2017
Kontakt
  • Ellenor Mittendorfer-Rutz, Associate Professor, +468-524 82025
  • Kajsa Agnevik, HR administrator, +468-524 83282
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Gunnel Brolin, OFR, 08-524 810 63, gunnel.brolin@ki.se
Publicerat 2017-05-09
Sista ansökningsdag 2017-06-12

Tillbaka till lediga jobb