Institutionen för medicin, Solna, Rheumatology research unit

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Enhet Institutionen för medicin medverkar sedan mars 2015 i ett nytt EU finansierat IMI projekt vars syfte är att validera nya interventionspunkter (targets) för läkemedelsforsknings och utveckling. Detta sker huvudsakligen genom användning av läkemedelslika experimentella kemiska molekyler inom inflammatoriska sjukdomar (ULTRA-DD, Unrestricted Leveraging of Targets for Research Advancement and Drug Discovery). Tjänsten är knuten till professor Per-Johan Jakobssons forskargrupp vid enheten för reumatologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna.

Projektet

Detta internationella forskningsprojekt är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, universitetet i Oxford , och ETH i Zürich, och är finansierat gemensamt av EU och flera stora läkemedelsföretag. ULTRA-DD arbetar i nära samarbete med the den internationella forskningsorganisationen Structural Genomics Consortium (www.thesgc.org). Vid KI arbetar idag ca 10 personer inom ULTRA-DD, och vi kommer expandera något under de närmaste två åren. ULTRA-DD har bl.a. aktiviteter inom strukturbiologi, biokemi, antikropps-generering samt funktionella studier av proteiner och kemiska substanser i patient baserade primär-cells experiment.

Kandidaten kommer rapportera till Louise Berg, gruppledare för Workpackage 6 KI, som ansvarar för utveckling av primär-cell experiment för screening av pre-drugs. Maja Jagodic, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, kommer ge vetenskapligt stöd, liksom andra kollegor vid Karolinska Institutet. Övergripande ansvar har Michael Sundström, Scientific Director för ULTRA-DD.

Vi söker en erfaren och dedikerad person, som kommer arbeta i våra lokaler vid Karolinska Institutets Science Park och vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM), anställd vid institutionen för medicin, KI, inom Per-Johan Jakobssons forskargrupp. Personen vi söker är strukturerad och ansvarsfull, och kan producera väldokumenterad och tydligt kommunicerade högkvalitativa forskningsresultat. Projektet fokuserar på validering av effekter av de pre-drugs/prober (små molekyler med definierad target enegagement). Dessa effekter har redan erhållits i in vitro försök där vi använt celler från patienter med kronisk inflammatorisk sjukdom (SLE, myosit eller systemisk skleros). De flesta av våra kemiska prober binder epigenetiska regulatorer och kinaser. Dessa effekter kommer valideras ortogonala knockdown experiment, där syftet är att verifiera primära och sekundära effekter på target-proteiner. Dessa effekter kan t.ex. analyseras med RNAseq, proteomik eller mer fokuserad analys av signalleringsvägar eller påverkan på uttryck av t.ex. andra komponenter i aktuella proteinkomplex, främst i primära humana celler. Inom professor Per-Johan Jakobssons forskargrupp finns stor kunskap kring proteinanalys med mass spektrometri, och expertis kring epigenetiska metoder fås genom samarbete med Maja Jagodic och från samarbetspartners inom och i SGCs och ULTRA-DDs internationelle forskningsnätverk.

Uppgifter

Att sätta upp molekylära och cell baserade experimentella system för target validering, såsom CRISPR/CAS9 och siRNA. Att analysera effekter av sådana knock down system på transkriptomet och på uttrycksnivån av olika proteiner, liksom effekter på fosforyleringsgrad av signalleringsproteiner. Fokus kommer ligga på primära humana celler, snarare än transformerade cell linjer.

Kunskap

Krav: PhD i biomedicin, biologi eller motsvarande. Erfarenhet i molekylärbiologiska tekniker såsom PCR, genkloning och detekteringsmetoder för DNA, RNA och/eller protein

Önskvärda: Erfarenhet av siRNA och/eller CRISPR/CAS9 metoder på primära humana celler, såsom blodceller eller fibroblaster. Erfarenhet att arbeta med R programmeringsspråk och bioinformatikanalyser (analyser av RNAseq och/eller metylerings array data). Erfarenhet från protein-baserade analys metoder, t.ex. mass spektrometrisk protein och peptid-analys.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2214/2017
Kontakt
  • Louise Berg, 08-524 839 45
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Nasrin Bavand-Chobot, OFR, Nasrin.Bavand@ki.se
Publicerat 2017-05-03
Sista ansökningsdag 2017-05-21

Tillbaka till lediga jobb