Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Sektionen för Neurogeriatrik består av 12 forskargrupper med ca 110 anställda varav 23 doktorander, och är en del av Centrum för Alzheimer-forskning vid Karolinska Institutet. Forskningen fokuserar på prekliniska och kliniska perspektiv på mekanismerna vid neurodegenerativa sjukdomar samt terapeutiska strategier. Centrum för Alzheimerforskning består av 5 sektioner inom NVS, vilka bedriver translationell forskning kring neurodegenerativa sjukdomar och åldrande.

Arbetsuppgifter
Vi söker en senior forskare med bred forskningserfarenhet om neurodegenerativa sjukdomar, särskilt Alzheimers sjukdom. Den sökande förväntas leda forskning rörande bakomliggande cellulära mekanismer vid neurodegeneration med målet att ta identifierade målmolekyler in i läkemedelsutveckling. Tjänsten innebär även handledning av doktorander och postdocs samt undervisning på avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat så väl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörighetskraven för anställning som professor vid KI finns specificerade i KI:s anställningsordning samt i anvisningarna till denna.

Vi söker en professorskompetent person med stark profil inom forskning om cellulära mekanismer med bred erfarenhet från in vitro och in vivo modeller av neurodegenerativa sjukdomar t ex Alzheimers sjukdom. Metodkompetens inom tekniker för analys av t ex celldöd liksom erfarenhet av assay-utveckling och läkemedelsscreening är meriterande. Erfarenhet från internationella och nationella samarbeten, en stark publikationslista under de senaste tio åren, liksom dokumenterad förmåga att erhålla externa finansieringsbidrag och bedriva forskarutbildning krävs. Vidare ska den sökande ha genomgått universitetspedagogisk utbildning eller motsvarande.

Erfarenhet av ledarskap, ledning och nätverk är ett krav eftersom tjänsten är inriktad för att utveckla ett strategiskt forskningsområde inom NVS.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), pedagogisk skicklighet(1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2212/2017
Kontakt
  • Maria Eriksdotter, Prefekt, Professor,, 08-524 864 79, prefekt@nvs.ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef,, 08-524 868 18, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-06-28
Sista ansökningsdag 2017-09-10

Tillbaka till lediga jobb