Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Arbetsuppgifter
Vid IMM bedrivs epidemiologisk forskning om ett flertal stora folkhälsosjukdomar. Muskuloskeletal ohälsa inklusive skador, och främst ont i rygg och nacke, är det tillstånd som bidrar mest till sjukdomsbördan i Sverige och internationellt, mätt i YLD (Years lived with disability). Kunskapsläget om risk, prognos, prevention, diagnos och effektiv behandling är otillräckligt och högkvalitativa studier efterfrågas. Manuell terapi är ett vanligt behandlingsalternativ vid muskuloskeletal ohälsa, som i Sverige främst ges av tre legitimerade yrkesgrupper; naprapater, sjukgymnaster och kiropraktorer. Den sökande ska ha relevant bakgrund inom kliniska interventionsstudier och befolkningsbaserade observationsstudier inom ämnet manuellmedicin och idrottsmedicin. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå vid IMM inom dessa områden, samt att medverka i IMMs miljömedicinska riskbedömning.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En universitetslektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå vid KI. 

Vi söker en självständig forskare till tjänsten som universitetslektor i epidemiologi som har egna forskningsanslag som erhållits i konkurrens och som är/varit projektledare (PI) för forskarinitierad insamling av kliniska och epidemiologiska primärdata. Vi ser även att den sökande har erfarenhet av att leda en forskargrupp.

Kunskap och erfarenhet från arbete med kliniska interventionsstudier, befolkningsbaserade kohorter samt fall-kontrollstudier är ett krav. Den sökande skall också ha gedigna kunskaper inom epidemiologisk metodik och teori, samt idrottsmedicin och/eller manuell terapi. Dessutom skall den sökande ha undervisningserfarenhet och pedagogisk meritering som krävs för anställning som universitetslektor.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2163/2017
Kontakt
  • Ulla Stenius, Prefekt, 08-524 878 72, ulla.stenius@ki.se
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 84080
  • Niklas Andersson, OFR, 08-524 87419
  • Malahat Mousavi, SACO, 08-524 87524
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-08-18

Tillbaka till lediga jobb