Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning

Tjänsten är förlagd på avdelningen för Motivation, Kompetens och Hälsa på sektionen för psykologi. Avdelningens forskning handlar huvudsakligen om högskolestudenters psykiska hälsa och studievillkor samt om den nyutexaminerade högskolestudentens etablering och utveckling på arbetsmarknaden. Inom avdelningen bedrivs också forskning om psykosocial arbetsmiljö och dess inverkan på risker och kvalitet i arbete. Gruppen består idag av fyra seniora forskare, assistenter, doktorander samt magisterstudenter.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att vara projektledare för forskningsprojekt som handlar om longitudinella studier av arbetsrelaterad stress och dess konsekvenser utifrån neurovetenskapliga och inlärningspsykologiska perspektiv.

Personen kommer att ha övergripande ansvar för forskningsprojektets vetenskapliga innehåll, genomförande och administration. Detta innefattar att koordinera, administrera och genomföra projektets datainsamlingar samt att utveckla de instrument som är relevanta för detta och genomföra analyser av insamlad data. I detta ingår att genomföra kvantitativa och kvalitativa analyser samt att sammanställa skriftliga och muntliga vetenskapliga redovisningar som kommer att ligga till grund för vetenskapliga artiklar, rapporter och föreläsningar. 

I arbetsuppgifterna ingår också att planera och genomföra utbildningsinsatser, samt organisera övriga projektmedlemmars arbete och handleda deltagande psykologstudenter, samt regelbundna kontakter med och återkoppling till projektets externa samarbetspartners och forskningsfinansiär. 

Kvalifikationer

Personen vi söker ska vara disputerad och ha tidigare erfarenhet som projektledare för tvärprofessionella (och gärna internationella) forskningsprojekt med anknytning till klinisk psykologi eller hälsopsykologi.

Forskningsmässigt bör personen ha inriktning mot forskning om mekanismer bakom stress/ångest, mätning av kognition, hälsa och prestation.  God kunskap och erfarenhet av de datainsamlings- och analysmetoder (t.ex. dagboksstudier, frågeformulär, intervjuer, objektiva mått på kognition) som kommer att användas i projektet fordras, liksom erfarenhet av att självständigt skriva vetenskapliga artiklar och rapporter.

Meriterande är att personen i tidigare projekt har etablerat kontakter och nätverk såväl på arbetsgivar- och arbetstagarsidan som hos relevanta myndigheter. Personen bör ha god kommunikationsförmåga, vara noggrann och strukturerad med hög ansvarskänsla, ha initiativkraft samt pedagogisk skicklighet och vana vid vetenskapliga presentationer och kunskapsspridning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att sökande har meriter och färdigheter som kompletterar forskargruppens.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.


Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2276/2017
Kontakt
  • Sandra Mathisen, personaladministratör, 08-524 830 45
  • Petter Gustavsson, professor, 08-524 836 59
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Gunnel Brolin, OFR, 08-524 810 63, gunnel.brolin@ki.se
Publicerat 2017-04-20
Sista ansökningsdag 2017-04-30

Tillbaka till lediga jobb