Karolinska Institutet, MEB

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) är bland de största institutionerna inom epidemiologi i Europa och har ett särskilt fokus på att fördjupa vår kunskap om olika sjukdomars orsak. Vår institution består av forskare, doktorander, biostatistiker, datainsamlare, databasadministratörer och administrativ personal, totalt cirka 250 anställda. Institutionen är belägen på campusområdet i Solna. Mer information finns på: ki.se/meb

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp

Biostatistikgruppen omfattar omkring 35 medlemmar, inklusive 4 professorer, 3 universitetslektorer, tillämpade biostatistiker, postdocs och doktorander. Gruppen är involverad i ett stort antal forskningsprojekt, bland annat populationsbaserade kohort och fall-kontrollstudier, tvilling- och familjestudier, överlevnadsanalyser, prediktiv modellerering, genetisk epidemiologi och bioinformatik.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter

Forskarutbildningen ger möjlighet att arbeta med utveckling av statistiska metoder för att förutsäga cancer. Metoderna kommer att användas för att prediktera nuvarande och framtida risk at drabbas av cancer samt prognos efter diagnos av sjukdomen med hjälp av data från populationsbaserade register, epidemiologiska studier och kliniska prövningar. Alla metoder kommer att implementeras i det statistiska programmet R eller Python.

Behörighet till forskarutbildning

För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Sökande ska ha en masterexamen i statistik eller biostatistik, tillsammans med minst fem års erfarenhet från tillämpat biostatistisk arbete inom medicin och / eller epidemiologi. Kunskap om klassiska epidemiologiska studiedesigner, erfarenheter från registerbaserad forskning, överlevnadsanalys och competing risk-metoder, prediktionsmodellering och biostatistisk undervisning är starka meriter. Programmeringskunskaper inom R och Python är också starka meriter.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den sökande ska kunna fungera bra i ett team, samt ha förmåga att arbeta självständigt.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2084/2017
Kontakt
  • Åsa Agréus, HR Officer, asa.agreus@ki.se
  • Martin Eklund, Forskarassistent, martin.eklund@ki.se
Facklig företrädare
  • Ann Almqvist, OFR, 08-524 861 99
  • Ulrika Zagai, SACO, 08--524 871 84, ulrika.zagai@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-04-20
Sista ansökningsdag 2017-05-04

Tillbaka till lediga jobb