Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap


Institution
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 140 anställda. Därutöver har vi ca 65 forskarstuderande. 

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en postdoktor inom ämnet global hälsa till forskargruppen ”Health Systems and Policy (Hälso- och sjukvårdssystem och policy), undergrupp Improving use of medicines focusing antibiotics". Undergruppens arbete fokuserar på området begränsning av antibiotikaresistens genom att bedriva forskning och utbildning som syftar till förbättrad användning av läkemedel hos sjukvård och konsumenter i sjukvårdssystem. Vi undersöker användningen av antibiotika i samband med olika sjukdomar, med fokus på människors sjukdomar, och bakteriell resistens mot antibiotika samt relaterade områden såsom antibiotika och resistens i miljö samt hygienaspekter. Vår forskning omfattar epidemiologiska och kvalitativa studier och ofta laboratorieundersökningar av antibiotikaresistens i bakterier. Den nya postdoktorn förväntas vara inblandad i planering, genomförande och utvärdering av studier inom pågående samarbetsprojekt i Asien, Afrika och Europa. Vidare förväntas den som får tjänsten vara aktiv i vetenskapligt skrivande, inklusive ansökningar. Han eller hon kommer också att delta i handledning av doktorander och masterstudenter och aktivt delta i undervisning. Sökande bör vara beredda på att utföra tjänsteresor vid behov.

Detta är en visstidsanställning på initialt 6 månader med stor chans till förlängning i ytterligare 18 månader.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Vi söker en mycket motiverad forskare med en doktorsexamen inom området medicinsk vetenskap. Dessutom måste den sökande ha både en master- och kandidatexamen i ett relevant område såsom medicin, bioteknik eller mikrobiologi.

Erfarenhet av att hantera och analysera datamängder med hjälp av lämplig mjukvara och statistiska tekniker krävs. Den sökande måste också ha erfarenhet av att ha arbetat i flera länder, i inter- eller tvärvetenskapliga projekt, med klinisk forskning och har viss laborativ erfarenhet inom mikrobiologi. Flytande engelska i tal och skrift är ett krav. Den blivande postdoktorn måste ha en god kompetens att driva projekt och även god förmåga att arbeta i team och samarbeta i mångkulturella sammanhang. Den sökande bör dessutom ha deltagit i att skriva ansökningar om forskningsmedel.

Tidigare erfarenhet av arbete med Antibiotic Stewardship, kunskaper i att använda den statistiska programvaran Stata samt grundläggande kunskaper i svenska är en fördel för tjänsten. Tidigare erfarenhet av undervisning eller handledning av studenter eller muntliga presentationer på vetenskapliga kongresser är en meriterande. Det är också meriterande om den sökande har publicerat mer än vad som krävs för en doktorsavhandling och då helst både originalarbeten och översiktsartiklar.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2010/2017
Kontakt
  • Cecilia Stålsby Lundborg, Professor, +46 8-524 833 66, cecilia.stalsby.lundborg@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, +46 8-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, +46 8-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-04-13
Sista ansökningsdag 2017-05-04

Tillbaka till lediga jobb