Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp

Forskargruppen Integrativ ortopedi söker en doktorand för ett projekt om tromboembolism och läkning vid underbensimmobilisering. Forskargruppen består av ortopeder, sjukgymnaster, sjuksköterskor och forskare. Inom forskargruppen ortopedi finns det flera doktorander med kliniska, epidemiologiska och translationella projekt vilket gör att doktoranden kommer att befinna sig i en stimulerande och kreativ miljö. Läs mer http://ki.se/mmk/ortopedi

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter

Vi söker nu en doktorand till ett forskningsprojekt som handlar tromboembolism och läkning vid underbensimmobilisering. Forskargruppen har flera års erfarenhet av forskning på effekter av underbensimmoblisering och risker för utveckling djupa ventromboser.

Forskningsstudierna fokuserar på prospektiva randomiserade studier med interventioner och dataanalyser av prediktorer och preventiva behandlingar för att minska risken för tromboembolism och utebliven läkning. Intermittent pneumatisk kompression och neuromuskulär stimulering används för att stimulera blodflöde. Analyser av blodflöde sker med hjälp av Doppler ultraljud.

Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier och ska kunna kombineras med klinisk tjänstgöring. Detta inkluderar vetenskapligt arbete, kurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att ansvara för datainsamling och dataanalys för varje delstudie som ska ingå i avhandlingen, därtill omfattande litteraturgenomgångar och laborativa och bioinformatiska analyser med stöd av erfaren personal, samt förbereda vetenskapliga manuskript som försteförfattare.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en person som är svenskspråkig, eftersom en stor del av arbetet kommer att utgöras patientkontakt. Läkarexamen är ett krav, samt tidigare påvisat forskningsintresse med åtminstone en publikation inom området ortopedi.

Erfarenhet av blodflödesanalyser med ultraljud, samt interventioner med intermittent pneumatisk kompression och neuromuskulär stimulering är klart meriterande, liksom kunskap cell och molekylär biologi samt klinisk tjänstgöring inom ortopedi. De viktigaste personliga egenskaperna är nyfikenhet, engagemang och tillförlitlighet. Förmåga att samarbeta med andra, tänka flexibelt och samordna projekt är meriterande. Utmärkta kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50% - 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1932/2017
Kontakt
  • Paul Ackermann, Universitetslektor/läkare, paul.ackermann@ki.se
Facklig företrädare
  • Michael Tekle, SACO, 08-517 73442, michael.tekle@ki.se
  • Nasrin Bavand-Chobot, OFR, Nasrin.Bavand@ki.se
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
Publicerat 2017-04-10
Sista ansökningsdag 2017-04-26

Tillbaka till lediga jobb