Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


Institution
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 60 forskarstuderande. Denna tjänst är placerad i forskargruppen Epidemiology and Public Health Intervention Research (EPHIR).

Arbetsuppgifter
Du som söker ska samordna insatser och utvärderingsfrågor kring ett projekt som syftar till att utveckla och utvärdera en telefon-baserad tjänst för rökavvänjningsstöd till individer med annat modersmål än svenska. Projektet drivs i samarbete med Stockholm Läns landsting (CES-Sluta Röka Linje). Projektet består av följande delar:

 1. Marknadsföring av tjänsten och remisshantering. Den sökande förväntas skissa en plan för marknadsföring, kontakta de relevanta aktörerna, utveckla informationsmaterial, mm
 2. Utbildning av rådgivarna på Sluta Röka Linjen. Den sökande förväntas utveckla och organisera en kurs om kultursensitivitet i stöd till förändringar av levnadsvanor, i samråd med Transkulturellt Centrum på SLL.
 3. Utveckling av rutiner för tre-partssamtal (samtal med tolk). Den sökande förväntas skriva en manual för hantering av samtal i behov av tolk, inkommande till SRL via olika kontaktvägar.
 4. Utvärdering av tjänsten, både gällande processen och utfall bland sökande. Den sökande förväntas utveckla en utvärderingsplan med dithörande instrument för datainsamling, samordna datainsamling och datainmatning samt bidra till dataanalys.

Projektet avslutas med en avrapportering till myndigheten som finansierar projektet (Folkhälsomyndigheten).

Kvalifikationer
Du som söker skall inneha en masterexamen i folkhälsovetenskap eller beteendevetenskap (godkänt datum för examen under vårterminen 2017 kan tillgodoräknas som avlagd examen).

Vidare måste den sökande ha:

 1. Gedigen kunskap av hälso- och sjukvårdens organisation och rutiner i Sverige (exempelvis från att ha arbetat inom vården eller deltagit i forskning som involverar hälsovård)
 2. Kunskap i och/eller erfarenhet av utvärdering av folkhälsoinsatser
 3. Erfarenhet av deltagande i projekt med hälsofrämjande innehåll/syfte
 4. Mycket god kommunikationsförmåga på svenska samt engelska, både i tal och i skrift.

Du som söker bör ha intresse för frågor rörande mångkulturella processer inom vård och hälsa.

Utbildning inom hälso- och sjukvårdsrelaterade yrken (t.ex. sjuksköterska eller sjukgymnast) är meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1865/2017
Kontakt
 • Rosaria Galanti, adj professor, rosaria.galanti@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-04-07
Sista ansökningsdag 2017-04-28

Tillbaka till lediga jobb