Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Sektionen för Klinisk Geriatrik ligger på Campus Flemingsberg. Forskningen är mångfacetterad och sker i nära samarbete med institutioner och kliniker över hela världen. Fokus ligger på forskning med förebyggande metoder, behandlingsstudier, imagingmetoder och registerstudier mot neurodegenerativa sjukdomar, bland annat demenssjukdomar och andra åldersrelaterade sjukdomar. Sektionen har även ett mycket nära samarbete med Enheten för Kliniska Prövningar och Minnesmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge samt Aging Research Center (ARC), Stockholm.  

Professor Miia Kivipeltos tvärvetenskapliga forskargrupp går under namnet ”Nordic Brain Network” (NBN) och tillhör sektionen för Klinisk Geriatrik. De flesta medlemmarna (ca 20 personer) arbetar vid Karolinska Institutet och de övriga vid ledande akademiska institutioner i Finland. Flera gruppmedlemmar arbetar dessutom vid Enheten för Kliniska Prövningar som leds av Miia Kivipelto vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Dr Kivipeltos team genomför internationellt erkänd forskning och har upptäckt flera modifierbara och behandlingsbara riskfaktorer för Alzheimers sjukdom, inklusive samverkan mellan genetiska och miljömässiga faktorer. På senare tid har gruppen även genomfört preventionsstudier för att testa hur kombinerade interventioner inom olika domäner kan förhindra Alzheimers sjukdom. Dr Kivipelto och hennes team har genom sin forskning bidragit till förståelsen av sjukdomens underliggande mekanismer. Nu söker gruppen en doktorand som vill vara med i arbetet med att generera fördjupad kunskap inom domänen nutrition och dess relation till kognitiv förmåga och demens.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Det huvudsakliga syftet med det här doktorandprojektet är att undersöka hur olika ätmönster på makronivå är relaterade till kognitiv nedgång bland friska äldre samt personer med lindrig kognitiv störning. Projektet kommer att använda data från två unika interventionsstudier på multimodala livsstilsförändringar: The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER) samt The Multimodal preventive trials for Alzheimer’s disease: towards multinational strategies (MIND-AD). Vi planerar också att genomföra ytterligare två pilotstudier rörande specifika dieter och näringsämnen.

Doktorandens ansvar kommer att vara följande:

 • Genomföra litteraturöversikter inom forskningsområdet.
 • Planera och förbereda två interventionsstudier i pilotsyfte.
 • Genomföra de två pilotstudierna, vilket inkluderar rekrytering av deltagare, genomförande av neuropsykologiska test, samt formulering och förmedling av kostråd (på svenska).
 • Genomföra analyser baserade på data från såväl större interventionsstudier (FINGER och MIND-AD) som de två pilotstudierna.
 • Tolka och presentera resultaten.
 • Skriva manusskript (på engelska).

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Sökande till tjänsten skall ha en bakgrund i psykologi eller kognitiv neurovetenskap och måste ha kunskap inom nutrition och metabolism samt erfarenhet av kognitiv testning och datainsamling. Det är även önskvärt att den sökande har erfarenhet av projektledning, planering och genomförande av interventionsstudier. Den sökande skall vara flytande i svenska och engelska.

Färdigheter och personliga egenskaper
Personen vi söker ska kunna arbeta självständigt men även som en del av vår internationella, multidiciplinära forskargrupp. Vi söker en person som har god kommunikationsförmåga, är kreativ och har en förmåga att ständigt utveckla nya idéer inom forskningen. Att ta ansvar, vara strukturerad samt ha en god analytisk förmåga är något vi värderar högt.

Bedömningsgrunder 
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1802/2017
Kontakt
 • Miia Kivipelto, Professor,, miia.kivipelto@ki.se, 073-99 409 22
 • Mona Hellstadius, HR,, mona.hellstadius@ki.se, 08-524 868 14
Facklig företrädare
 • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
 • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-04-05
Sista ansökningsdag 2017-04-26

Tillbaka till lediga jobb