Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå innefattande undervisning på flertalet olika program vid KI.

Bakgrund
Området molekylär muskelfysiologi fokuserar på att öka vår förståelse för de molekylära mekanismer som ligger till grund för musklernas normala och patologiska fysiologi och syftar till att ge verktyg som möjliggör utvecklandet av terapeutiska metoder för muskel- och relaterade sjukdomar.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna består av forskning, forskningshandledning och undervisning relaterat till ämnet molekylär muskelfysiologi. Forskning ska bedrivas inom områden som är relevanta för ämnet molekylär muskelfysiologi. Det förväntas att innehavaren av anställningen tar ansvar för ledning av sin forskargrupp, tar initiativ till och leder forskarhandledning och undervisning inom området.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Vi söker en disputerad forskare med minst docentgrad eller motsvarande med hög kompetens inom forskning och med ett stort engagemang och intresse av att utveckla ämnesområdet molekylär muskelfysiologi. Sökande ska vara en nationellt ledande och internationellt etablerad forskare inom ämnesområdet. Sökande måste ha publikationer av hög kvalité i ledande internationella tidskrifter under den senaste tioårsperioden och ha potential att bli en av de ledande internationella forskarna inom området.

Sökande måste ha erhållit viktig forskningsfinansiering som forskningsledare i nationell och internationell konkurrens under den senaste femårsperioden och ha potential att säkerställa ytterligare finansiering inom sitt forskningsområde.

Dokumenterad handledning av doktorander och postdocs, en god pedagogisk förmåga, erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag, samt formell ledarskapsutbildning är meriterande.

Genom aktiv forskning och insatser inom vetenskap, forskarhandledning och grundutbildning förväntas sökande bidra till utvecklingen av det bredare fysiologiska fältet vid Karolinska Institutet.

Bedömningsgrunder
Vid anställning viktas meriterna enligt följande: vetenskapliga meriter (3), pedagogisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings-, och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Anställningen ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisning enligt Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av denna anledning skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1713/2017
Kontakt
  • Håkan Westerblad, prefekt, hakan.westerblad@ki.se , 08-524 872 53
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Bo Rydqvist, SACO, 08-524 872 67, bo.rydqvist@ki.se
  • Niklas Andersson, 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2017-11-15
Sista ansökningsdag 2017-11-29

Tillbaka till lediga jobb