Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset (KI SÖS) är en av KIs kliniska institutioner som bedriver forskning och utbildning till lika delar. Forskningen och utbildningen bedrivs till stor del tillsammans med Södersjukhuset. Forskningen är framför allt klinisk men även laboratoriebaserad forskning förekommer. Utbildningen sker framför allt inom läkar- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Institutionen har ca 50 anställda, 80 doktorander samt 140 forskare anknutna till institutionen.

Avdelning

Verksamhetsområde (VO) kirurgi på Södersjukhuset är en av Sveriges största kirurgkliniker. Forskning och undervisning inom kirurgi på Södersjukhuset är bred och inriktad på diagnos och behandling av folksjukdomar med fokus på bröst-, kärl-, gastrointestinal, akut- och bukväggskirurgi.

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor och specialistkompetent läkare innebär att ansvara för forskningen inom VO kirurgi vid KI SÖS samt att arbeta för att utveckla forskningen kring kirurgiska folksjukdomar i samarbete med andra institutioner inom KI. En viktig del i arbetet kommer att vara att utveckla ett akademiskt ledarskap inom forskningen på KI SÖS. Sökande skall bedriva egen forskning inom kirurgi med en tydlig forskningslinje samt ha egna anslag.

Anställningen är kombinerad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid verksamhetsområde kirurgi vid Södersjukhuset där klinisk erfarenhet och kunskap är avgörande för att kunna organisera sjukvården på bästa sätt. Anställningen innebär 50 % forskning och 50 % kliniskt arbete.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En universitetslektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå vid KI. Den sökande ska ha stor erfarenhet av forskning, inklusive handledning av doktorander och en tydlig forskningslinje. Egna anslag erhållna i nationell konkurrens är meriterande. Sökande ska ha stor erfarenhet från arbete inom en bred kirurgisk subspecialitet.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), klinisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (3).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1554/2017
Kontakt
  • Per Tornvall, Prefekt, 08-616 10 00
  • Lennart Boström (verksamhetschef Kirurgi) , 08-616 10 00
Facklig företrädare
  • Eva Hjertquist Duräng, OFR, 08-616 16 19, eva.hjertquist.durang@ki.se
  • Md. Shahidul Islam, SACO , 08-616 39 50, shahidul.islam@ki.se
Publicerat 2017-03-29
Sista ansökningsdag 2017-05-17

Tillbaka till lediga jobb