Karolinska Institutet,

Universitetstandvården finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och
tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård utförd av
specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom odontologin under flera decennier.


En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp
Forskning vid avdelningen för barn- och ungdomstandvård är inriktad mot klinisk odontologisk behandlingsforskning. Vi koncentrerar våra resurser mot fyra olika huvudområden som är viktiga för barn och ungdomars orala hälsa och välbefinnande: 1) Att förebygga karies hos förskolebarn, framför allt i socioekonomiskt svagare gruppen med snabb sjukdomsutveckling, 2) Att utveckla evidensbaserade metoder för att behandla tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar, 3) Att med kvalitativa metoder studera hur olika interventioner påverkar barnets livskvalitet och orala hälsa, 4) Sambandet mellan oral hälsa och allmän hälsa.  

Forskargruppen består av en professor, 2 lektorer, 1 adjunkt, 4 anknutna forskare och 5 doktorander. Gruppen har många samarbetspartners på Eatmaninstitutet, KI, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms Universitet, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universiteten i Göteborg, Köpenhamn och Pernambuco, Brasilien.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Det aktuella forskningsprojektet rör internetbaserade psykologiska verktyg för screening och behandling inom tandvården. Syftet är att utveckla en internetplattform som kan användas för att dels screena patienter som kommer i kontakt med specialistbarntandvården. Men även att utveckla internetbaserad psykolgisk behandling för tandvårdsrädsla. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av behandling av tandvårdsrädda via internet, psykologiska bedömningar via telefon, skapandet av en screeningplattform, utvecklandet av en behandling för tandvårdsrädda, insamlande av prover, hantering av stora data mängder och koordination av kliniska studier.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller    
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-tillutbildning-pa-forskarniva

Kvalifikationer
Grundkrav

 • Psykologexamen
 • Klinisk erfarenhet av psykologisk behandling av tandvårdsrädsla
 • Erfarenhet av psykologisk internetbehandling
 • Flytande svenska i tal och skrift

 Meriterande

 • Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
 • Erfarenhet av skapandet av psykolgiska behandlingsmanulaer
 • Erfarenhet av att jobba tvärprofessionellt med olika yrkesroller från tandvården
 • Erfarenhet av och intresse för forskning
 • Erfarenhet av undervisning  

Du bör vara en mycket engagerad psykolog med god förmåga till kritisk tänkande och problemlösning. Du har god samarbetsförmåga samt har intresse för undervisning. Du skall även trivas med att jobba tvärprofesionellt och söka samarbeten utanför dina professionsgränser.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.
Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Anställning som doktorand på 50 % vilken eventuellt kan ökas till 100 % senare. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas. 

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av handlingar som åberopas som meriter

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

 

 

 

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Omgående
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1834/2017
Kontakt
 • Göran Dahllöf, Professor, 08-524 88 335
 • Charlotte Wikhagen, personalhandläggare, 08-524 880 46
Facklig företrädare
 • Patricia de Palma, SACO, 08-524 881 29
 • Inga-Lill Tillgren, OFR, 08-524 881 74
 • Ingrid Blomberg, SEKO, 08-524 880 68
Publicerat 2017-04-04
Sista ansökningsdag 2017-04-25

Tillbaka till lediga jobb