Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
På enheten för Reproduktiv hälsa bedrivs forskning som utvecklar kunskapsområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (mänsklig reproduktion och livets början). Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att genomföra alla delar i en randomiserad kontrollerad studie, självständigt och i samarbete med etablerade forskare vid enheten; design av studien, etiksansökning, enkätutveckling, interventionsutveckling, analys och skrivande. Du kommer att tillsammans med en forskningsassistent administrera rekrytering och datainsamling i projektet som genomförs i sydvästra Stockholm. Projektet riktar sig till gravida kvinnor som inte kan tala svenska och är nya i det svenska systemet. De kommer att erbjudas en kulturtolksdoula som ska fungera som stöd under förlossningen; genom sina språkkunskaper, sin kunskap om det svenska sjukvårdssystemet och hur man kan stödja kvinnor under förlossningen. Effekterna av detta stöd kommer att utvärderas i en RCT.

Du kommer att ingå i en forskargrupp som består av medarbetare med stor erfarenhet av studier om upplevelser och vård i samband med graviditet och barnafödande (Erica Schytt, Helena Lindgren och Rhonda Small), studier om migration (Small, Schytt) och en rad olika studiedesign och analyser som behövs för detta projekt. Du kommer också att ingå i ett internationellt nätverk ROAM (Reproductive Outcomes and Migration). Hemvisten blir på Enheten för Reproduktiv Hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid KI, Solna men du kommer också att arbeta nära barnmorskemottagningar och föreningen Mira som utbildar doulor och även driver verksamheten.

Tjänsten är en visstidsanställning på 50 % under sex månader med möjlighet till förlängning.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Krav:

 • Avlagd doktorsexamen
 • Kunna arbeta effektivt och självständigt och ha en analytisk skicklighet
 • Vara noggrann, samvetsgrann och ha hög social kompetens
 • Ha mycket goda kommunikationsfärdigheter (skriftligt som muntligt) på svenska och engelska

Meriterande:

 • Utbildning till barnmorska, sjuksköterska, läkare, psykolog, fysioterapeut och/eller en bakgrund i kvinnohälsa, folkhälsa, sociologi eller antropologi
 • Erfarenhet av RCT-studier
 • Erfarenhet av kvantitativa studier och datahantering
 • Erfarenhet av statistikprogrammet SPSS
 • Kunskap i somaliska och/eller arabiska

Intervjuer och referenstagning kommer att ingå i urvalsprocessen.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 2. En komplett publikationslista
 3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
 4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter
 5. Personligt brev om max 300 ord. Skriv i brevet när du är tillgänglig för att börja arbeta. Önskvärt är även om du kan ange namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner som helst ska vara tidigare handledare och chefer.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 maj
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1462/2017
Kontakt
 • Helena Lindgren, 0733-442599
 • Erica Schytt, erica.schytt@ltdalarna.se
Facklig företrädare
 • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
 • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-03-17
Sista ansökningsdag 2017-04-09

Tillbaka till lediga jobb