Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap utgörs av ett antal forskningsgrupper som studerar olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd. Forskningsprojekten omfattar ett brett spektrum av studier på molekylära och cellulära nivåer, nätverk av nervceller, samt organisationen av nervsystemet som helhet. Institutionen har en icke hierarkisk organisation med 40 forskare varav 24 professorer och 65 doktorander.

Undervisning är en grundläggande aktivitet vid institutionen, såväl på grundutbildningen som på forskarutbildningen. Varje år disputerar cirka 15 doktorander vid institutionen och många av studenterna har utvecklat framstående karriärer såväl inom den akademiska- som den privata sektorn. Institutionen ansvarar även för grundutbildning i neurovetenskap, anatomi och histologi i ett antal av programmen vid Karolinska Institutet. För mer information, besök gärna vår hemsida; www.ki.se/neuro/start

Avdelning
Swedish Medical Nanoscience Center är en dynamisk, tvärvetenskapligt miljö placerad vid Institutionen för Neurovetenskap på Karolinska Institutet. Här adresseras viktiga medicinska problem, primärt inom infektion och neurovetenskap, genom att kombinera högkvalitativ forskning inom mikrobiologi, neurovetenskap och molekylärbiologi med nanoteknologi, bioelektronik, signalbehandling, organisk kemi, och materialvetenskap. Arbetet är präglat av tätt interdisciplinärt samarbete mellan läkare och forskare med både medicinsk och teknisk bakgrund, som jobbar i Centret eller hos samarbetspartners vid andra universitet. Centret fokuserar även på nyttiggörande av forskningsresultat.

Arbetsuppgifter
Vi utannonserar en tjänst som forskarassistent inom området Organisk bioelektronik för bakteriella infektioner. Personen vi söker skall utveckla en oberoende forskningslinje samtidigt som han/hon skall bidra till centrets arbete inom optisk och elektronisk biosensing, materialvetenskap, och databehandling. Primärt skall dessa tekniker appliceras inom mikrobiologi och bakteriella infektioner.

Kandidaten skall leda utveckling av biosensorer och bioaktivatorer för att mäta och styra cellulära processer i prokaryota och eukaryota celler. Dessutom skall kandidaten ta aktiv del i några av Centrets data-intensiva projekt som bland annat involverar pathway/genome databaser, samt utveckling av algoritmer för dataanalys och datarepresentation.

Då Centret bedriver både grundforskning och behovsmotiverad forskning kommer kandidaten att delta i utvecklingen av forskningsprojekt från provrör, via cell-baserade studier och djurmodeller mot nyttiggörande. Kandidaten förväntas använda sig av Centrets etablerade samarbetspartners men även identifiera nyckelpersoner för samarbete från olika forskningsområden och eventuellt industri. Kandidaten skall bl.a. handleda och undervisa studenter, doktorander och postdoktorer, skriva forskningsartiklar, delta i peer-review av forskningsartiklar, skriva och koordinera nationella och internationella forskningsanslag.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Den sökande skall ha en tvärvetenskaplig bakgrund med dokumenterad erfarenhet av forskning inom livsvetenskaper, organisk bioelektronik och signalbehandling. Erfarenhet av mikrobiologi, infektion och neurobiologi är meriterande. Anställningen kräver dessutom erfarenhet av analytiska metoder (spektroskopi, kromatografi), mycket bra kunskaper i datavetenskap och programmering (såsom python, Matlab, sqlite), samt programmering av databaser och websidor. Formella och praktiska kunskaper i projektledning och samverkan med biotech eller medtech branschen är meriterande.

Den sökande skall ha publicerat vetenskapliga artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter, ha erfarenhet av internationella samarbeten, samt ha förmåga att genomföra oberoende forskningsprojekt. Ett tvärvetenskapligt nätverk, internationell erfarenhet och tidigare erhållen oberoende finansiering är meriterande.

Personen vi söker skall vara entusiastisk, ha mycket bra kommunikationsförmåga både socialt och vetenskapligt, och ha bra arbetsrutiner. Dessutom skall personen ha bevisad förmåga att samarbeta i tvärvetenskapliga team.

Bedömningsgrunder 
De sökande kommer att bedömas utifrån sin vetenskapliga kompetens, projektplanens kvalitet och relevans för projektområdet, ett dokumenterat engagemang i interdisciplinära projekt, samt sökandes ambition att implementera forskningsresultat.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning. Anställningen är i normalfallet 2 + 2 år med en utvärdering efter första anställningsperioden.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast möjligt
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1997/2017
Kontakt
  • Agneta Richter-Dahlfors, professor , agneta.richter.dahlfors@ki.se
Facklig företrädare
  • Peter Århem, SACO, 46-8 524 869 03
  • Anne Edgren, OFR/S, P, O, 08-616 16 29
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-04-12
Sista ansökningsdag 2017-05-03

Tillbaka till lediga jobb