Karolinska Institutet

EUSCREEN är ett multicenter EU-projekt för “Implementation of cost-optimized childhood vision and hearing screening programs in middle- income countries in Europe.” med Karolinska Institutet (CLINTEC) som partner och koordinerat från Erasmus MC, Rotterdam NL.

CLINTEC- Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Klinisk vetenskap, intervention och teknik utgör en institution inom Karolinska Institutet (KI). Genom ett nära partnerskap mellan akademi och sjukvård utbildas inom institutionen nästa generation professionella inom sjukvård och forskning. Institutionen har 13 enheter och 1 sektion där varje enhets- respektive sektionschef har det delegerade ansvaret för respektive enhets verksamhet avseende både grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Grundutbildningsverksamheten omfattar utbildning av audionomer, logopeder, läkare och röntgensjuksköterskor. Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik skall vara en enastående kliniskt orienterad institution som bedriver patientnära utbildning, forskning och forskarutbildning. Genom ständigt förbättringsarbete, samverkan och utbildning och med patienten i fokus skall forskningsresultat omsättas i sjukvård för att förbättra människors hälsa. 

Avdelning
Enheten för öron-näs- och halssjukdomar (ÖNH) tillhör Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska institutet och leds av Professor Lars-Olaf Cardell. Enheten har för närvarande 40 seniora forskare och 33 doktorander inom olika delar av området.

Projektbeskrivning
EUSCREEN är ett EU projekt med syfte att implementera väldokumenterade metoder för tidig hörsel- och synscreening där detta inte finns. Hörselscreening av nyfödda innebär att en medfödd hörselnedsättning kan upptäckas de första dagarna i livet. Detta är av stor betydelse då hörselnedsättning signifikant påverkar tal- och språkutveckling med långtgående effekter på kommunikationsförmåga, utbildning och socio-ekonomisk utveckling (Davis et al, 1997). Hörselscreening av nyfödda är infört i de flesta länder inom EU men med stora olikheter avseende testprotokoll, testmetoder, utförare, täckningsgrad, uppföljning och finansiering. Det gör det svårt att veta vilket program som kan rekommenderas till länder där generell hörselscreening ännu inte har införts. Det saknas även kunskap om kostnadseffektiviteten med olika program och nyttan/kostnaden av tidig hörselscreening på lång sikt (Colgan et al., Review 2012). KI´s del i EUSCREEN är att analysera det aktuella utbudet av hörselscreening för nyfödda inom EU samt resultatet av screeningen i enlighet med WHO´s principer för screening (Wilson and Junger, 1968). Fokus ligger på vilka faktorer som leder till framgångsrika och bestående program givet olika förutsättningar (socioekonomiska, geografiska, organisatoriska) där olika screening protokoll tagits fram och implementerats. Nytta och kostnadseffektivitet av olika program skall utvärderas. Resultatet skall användas för framtagande av en beslutsanalytisk och kostnadseffektivitets modell som kan hjälpa hälsovårdsansvariga och beslutsfattare vid införande avhörselscreening för nyfödda. Motsvarande analys kommer att göras avseende tidig synscreening av forskare i England och Holland.

Arbetsuppgifter
Ett frågeformulär kommer att fyllas i av respektive lands företrädare och data lagras i en databas vid Erasmus MC Rotterdam, NL. Den aktuella uppgiften är att analysera dessa data avseende av val av testmetoder, utförare, testprotokoll, täckningsgrad, uppföljning och finansiering. Tillförlitligheten av uppgifterna skall också bedömas vilket kan innebära direkt kontakt med uppgiftslämnare och projektgruppen i Rotterdam. Analysen skall fokusera på det mest effektiva screening protokollet med hänsyn till geografiska och socioekonomiska förhållanden. Resultatet av detta arbete skall användas i ett TOOL KIT för implementering av hörselscreening i länder där detta inte existerar (annan del av projektet).
Den här aktuella delen av projektet skall leverera resultat inom 24 månader, men hela projektet omfattar 48 månader.

Kvalifikationer
Sökande bör ha ett intresse av hälsovård för barn och gärna inom hörselområdet. Examen inom audiologi med erfarenhet inom barnhörselvård och screening är en fördel men inte ett krav. Erfarenhet av utformande och utvärdering av kliniska och epidemiologiska studier, arbete med registerbaserade data är en stor fördel. Förmåga att presentera resultat vid vetenskapliga sammankomster och i vetenskapliga tidskrifter är en stor fördel. Erfarenhet/kunskap inom hälsoekonomi är en merit. Vidare är erfarenhet/kunskap av medicinska/epidemiologiska statistiska metoder och mikrosimulering en fördel.

Sökande ska kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ, ha god samarbetsförmåga samt kunna uttrycka sig på engelska i tal och skrift.

Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1215/2017
Kontakt
  • Inger Uhlén, Överläkare/Dr med sci/MD/PhD, +46 73 966 1649
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-585 811 68, emilie.hultin@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Monika Armuand, OFR, 0760-50 23 42
Publicerat 2017-03-16
Sista ansökningsdag 2017-04-28

Tillbaka till lediga jobb