Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för Laboratoriemedicin består av 6 avdelningar och är inblandad i flera områden inom Laboratoriemedicin. Institutionen är involverad i avancerad och grundforskning, klinisk och epidemiologisk forskning. Institutionen är en av Karolinska Institutets största undervisningsinstitutioner.

Avdelning
Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi vid Institutionen för laboratoriemedicin har i dagsläget två forskargrupper inom klinisk bakteriologi och fem forskargrupper inom klinisk virologi. Forskningen inom klinisk virologi är fokuserad på kroniska virusinfektioner såsom HIV, hepatit B, C och D samt även blödarfebrar (Crim-Kongo, Ebola) och Zika-virus. Forskningen inom klinisk bakteriologi är fokuserad på antimikrobiella peptider respektive antibiotikaresistens. De aktiva professorerna och de två universitetslektorerna innehar förenade anställningar.

Institutionen är en av de mest utbildningsintensiva vid Karolinska Institutet och Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi har en central roll i grundutbildning för läkare, biomedicinska analytiker (BMA), sjuksköterskor, tandhygienister och tandläkare.

Betydelsen av en professur i klinisk bakteriologi är stor då utbildningen av BMA inom mikrobiologi och sjukhushygien är mycket viktig för KI och sjukhuset.

Arbetsuppgifter
Vi söker en person med internationellt sett framgångsrik forskning inom området klinisk bakteriologi.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva framgångsrik forskarutbildning samt viss undervisning inom Karolinska Institutets olika program. I arbetsuppgifterna igår det även att bedriva experimentell och translationell forskning med fokus på bakteriologi, immunförsvarets interaktion med bakterier och/eller bakterieresistens mot antibiotika. Det akademiska uppdraget är förlagt till Karolinska Institutet vid Campus Flemingsberg. Anställningen är avsedd att förenas med tjänstgöring som specialistkompetent läkare vid Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat så väl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Då anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare ska den sökande ha läkarexamen och specialistkompetens inom klinisk mikrobiologi eller klinisk bakteriologi.

Sökande ska vara etablerad och bedriva internationellt ledande forskning inom området, ha goda dokumenterade samarbets- och ledaregenskaper och erfarenhet av translationell forskning i en klinisk miljö. Den sökande ska, som huvudsökande, ha erhållit nationella eller internationella forskningsanslag inom ämnet i konkurrens och ha potential att säkerställa vidare anslag inom området. Den sökande ska också ha erfarenhet av handledning av doktorander till disputation.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid forskningskvalitet och framtida potential till relevant och translationell forskning inom ämnesområdet. Sålunda kommer vetenskaplig skicklighet att vägas in med faktor 3, pedagogisk skicklighet med faktor 2, klinisk skicklighet och erfarenhet med faktor 3 samt ledarskaps-, utvecklings- och samarbetsskicklighet med faktor 2.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1358/2017
Kontakt
  • Professor Anders Sönnerborg, 08-5248000
  • Anna Rönnbäck, HR supervisor, 08 524 837 05
  • Tobias Allander, verksamhetschef, 070-7375797
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Karin Olsson, SEKO, karin.olsson@ki.se
  • Emilie Hultin, SACO, 08-585 811 68, emilie.hultin@ki.se
Publicerat 2017-05-31
Sista ansökningsdag 2017-08-31

Tillbaka till lediga jobb