Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi

Universitetstandvården finns vid KI Campus Flemingsberg och utbildar tandläkare och
tandhygienister. Vi bedriver dessutom forskning, specialistutbildning och patientvård utförd av
specialisttandläkare. Karolinska Institutet har tillsammans med övriga Skandinavien varit världsledande inom odontologin under flera decennier.


Ämnesområde

Orofacial smärta och käkfunktion är Karolinska Institutets benämning för ämnet som omfattas av specialiteten bettfysiologi. Bettfysiologi är en av åtta av Socialstyrelsen godkända odontologiska specialiteter och därmed ett viktigt ämne i tandläkarutbildningen. Inom specialiteten utreds och behandlas patienter med ansiktssmärta och käkfunktionsstörningar.

Enheten för orofacial smärta och käkfunktion ansvarar för teoretisk och klinisk utbildning i ämnet för studerande vid tandläkar- och tandhygienistprogrammen. Dessutom bedrivs specialistutbildning på uppdrag av Stockholms läns landsting och enhetens lärare tjänstgör också på institutionens specialistklinik i varierande omfattning. Till skillnad från andra kliniska ämnen så är alla patienter som omhändertas både på student- och specialistkliniken remitterade för specialistvård. Enheten är mycket forskningsaktiv.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som känner ett stort engagemang för att utveckla utbildning och forskning inom orofacial smärta och käkfunktion. Förutom att bedriva forskning är ett annat viktigt ansvarsområde att arbeta för en utökad forskningsanknytning av utbildningen. Anställningen som universitetslektor omfattar även handledning av doktorander och postdocs samt att utveckla ämnets forskningsinriktning. I anställningen ingår utveckling av utbildningsuppdragen på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Anställningen är förenad med såväl klinisk som teoretisk undervisning.

Kvalifikationer

Den sökande ska vara leg. tandläkare med specialistkompetens i bettfysiologi eller motsvarande och i enlighet med Karolinska Institutets riktlinjer helst ha docentkompetens. Sökande ska ha förmåga att utveckla och leda en forskargrupp som omfattar såväl klinisk som basal forskning samt ha erfarenhet av specialistutbildning.

Sökande ska ha dokumenterad kompetens av att driva utbildning på grund-, forskar- och specialistutbildningsnivå samt ha genomgått universitetspedagogisk utbildning. Aktuell klinisk verksamhet är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska krävs.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl pedagogisk som vetenskaplig skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En universitetslektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå på KI.

Anställningen utlyses som universitetslektor, men i det fall den mest meriterade kandidaten inte uppfyller behörighetskraven för att anställas som universitetslektor vid KI kan kandidaten anställas som biträdande universitetslektor förutsatt att kandidaten uppfyller behörighetskraven för denna befattning. Behörigheten omfattar doktorsexamen och goda pedagogiska meriter enligt docenturnämndens regler (inkluderande fem veckors högskolepedagogisk utbildning och 120 timmars blandad undervisning). Om en biträdande universitetslektor inom tre år erhåller en docentur vid KI kan anställningen konverteras till universitetslektor.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande:

vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (3), klinisk skicklighet (2), lednings- utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-717/2017
Kontakt
  • Marielle Andrésen, 08 524 883 25
Publicerat 2017-04-26
Sista ansökningsdag 2017-05-28

Tillbaka till lediga jobb