Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Institutionen för neurovetenskap utgörs av ett antal forskningsgrupper som studerar olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd. Forskningsprojekten omfattar ett brett spektrum av studier på molekylära och cellulära nivåer, nätverk av nervceller, samt organisationen av nervsystemet som helhet. Institutionen har en icke hierarkisk organisation med 40 forskare varav 24 professorer och 65 doktorander.

Undervisning är en grundläggande aktivitet vid institutionen, såväl på grundutbildningen som på forskarutbildningen. Varje år disputerar cirka 15 doktorander vid institutionen och många av studenterna har utvecklat framstående karriärer såväl inom den akademiska- som den privata sektorn. Institutionen ansvarar även för grundutbildning i neurovetenskap, anatomi och histologi i ett antal av programmen vid Karolinska Institutet. För mer information, besök gärna vår hemsida; www.ki.se/neuro/start

Arbetsuppgifter
Vi söker en framstående forskare inom neurofysiologi med fokus på funktionen hos hjärnans neurala nätverk. Denne forskare ska kunna såväl upprätthålla som utveckla ett högkvalitativt forskningsprogram samt verka mycket aktivt för nationella och internationella samarbeten. Den framgångsrika kandidaten förväntas leda innovativ och tvärvetenskaplig forskning som studerar den funktionella organisationen av hjärnkretsar. I arbetsuppgifterna ingår att, utöver att bedriva sin egen forskning, bidra till utvecklingen av grund- och forskarutbildningen inom institutionen för neurovetenskap.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat så väl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. 

Sökanden bör kunna redovisa framstående forskningsmeriter samt uppfylla följande:
- Ha en självständig och innovativ forskningsinriktning.
- Använda ett antal olika metoder, som exempelvis in vivo, in vitro och teoretiska beräkningsmetoder för att studera neurala nätverk.
- Stark vetenskaplig aktivitet under de senaste fem åren, med publikationer i högt rankade vetenskapliga tidskrifter.
- Erfarenhet av handledning av doktorander till disputation.
- Erhållande av forskningsanslag inom ämnet i konkurrens från såväl nationella som internationella finansieringskällor.
- Vetenskaplig framgång inom området, vilket visar sig genom publikationers genomslag samt genom delaktighet i nationella och internationella samarbeten.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (1).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-608/2017
Kontakt
  • Sandra Ceccatelli, prefekt, 08-524 875 86
Facklig företrädare
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Anne Edgren, OFR/S, P, O, 08-616 16 29
  • Peter Århem, SACO, 46-8 524 869 03
Publicerat 2017-06-26
Sista ansökningsdag 2017-08-14

Tillbaka till lediga jobb