Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Arbetsuppgifter
IMM söker en toxikolog som förväntas stärka och vidareutveckla forskningen inom experimentell toxikologi med fokus på nya metoder och deras tillämpningar avseende tex biomarkörer, biomonitoring, toxikologisk riskbedömning eller gränsvärdessättning. Professorn i toxikologi förväntas leda en forskargrupp och undervisa och handleda på alla nivåer från studenter i grundutbildningen till juniora forskare. Den sökande förväntas också delta i toxikologisk riskbedömning och expertkommittéer på nationell och internationell nivå. I anställningen som professor i toxikologi vid IMM ingår att aktivt bidra till den övriga verksamheten och till en stark akademisk miljö genom samarbeten, seminarier och annan vetenskaplig interaktion.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat så väl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Personen vi söker ska vara en etablerad självständig forskare med stark internationell profil inom toxikologi, som dokumenteras genom publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Den sökande ska som huvudsökande kontinuerligt ha erhållit forskningsanslag från olika anslagsgivare i nationell eller internationell konkurrens under de senaste fem åren och ha potential att säkerställa vidare anslag inom området. Den sökande ska också ha handlett doktorander fram till disputation och postdoktorer. Bred erfarenhet av toxikologisk riskbedömning är meriterande.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1), och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-568/2017
Kontakt
  • Ulla Stenius, Prefekt, + 46 8 524 878 72, ulla.stenius@ki.se
  • Gunnar Johansson, Professor, +46 8 524 877 52, gunnar.johanson@ki.se
Facklig företrädare
  • Niklas Andersson, OFR, +46 8 524 874 19, niklas.andersson@ki.se
  • Malahat Mousavi, SACO, malahat.mousavi@ki.se
Publicerat 2017-05-03
Sista ansökningsdag 2017-06-29

Tillbaka till lediga jobb