Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


Arbetsplats
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella insatser, samt bidra med kunskapsunderlag till utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 140 anställda. Därutöver har vi ca 65 forskarstuderande.

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset och erbjuder akut- och specialiserad vård till barn och ungdomar. Kliniken har ca 590 medarbetare, varav ca 100 är läkare. Vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetar specialister inom barn- och ungdomsmedicin som gärna lyssnar in åsikter som de unga patienterna och deras föräldrar har. FN:s konvention om barnets rättigheter ligger som grund i hela verksamheten. Läs mer här: http://www.sodersjukhuset.se/Sachsska/

Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren forskare inom ämnet global barnhälsa som förväntas leda och driva forskningen inom ämnet vid institutionen samt bygga en stark och konkurrenskraftig verksamhet. Den nya universitetslektorn förväntas även samarbeta med andra forskare både vid KI och internationellt, aktivt söka forskningsanslag, koordinera internationella nätverk samt ha ett nära samarbete med svenska aktörer inom området global barnhälsa.

Innehavaren av tjänsten kommer även att medverka i utbildningsprogram på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå som institutionen ansvarar för och där barnhälsa berörs, såsom läkarutbildningen termin 11 (Hälsa i samhälle och miljö) och magisterprogrammet i global hälsa.

Anställningen är förenad med befattning som specialistkompetent läkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset kommer den nye universitetslektorn även att ansvara för de moment i kurser där global barnhälsa ingår.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För behörighet krävs docentur eller motsvarande vetenskaplig kompetens, pedagogisk skicklighet samt klinisk specialistkompetens inom barn- och ungdomsmedicin.

Den sökande skall ha gedigen forskningskompetens inom global barnhälsa. Bred allmän kunskap om global hälsa samt erfarenhet och förmåga att arbeta kliniskt som specialist krävs också för tjänsten. Vidare skall den sökande ha gedigen erfarenhet av projektledarskap och av att söka forskningsmedel, samt kunna uppvisa god kompetens i undervisning och handledning av studenter. Att kunna uttrycka sig flytande på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt, är ett krav för tjänsten.

Den sökande bör vara väl förtrogen med epidemiologisk studiedesign, interdisciplinär och translationell forskning. Erfarenhet av arbete i låginkomstländer och arbete inom internationella organisationer är meriterande liksom god erfarenhet av internationella forskningsprojekt i låg- och medelinkomstländer. Det är också meriterande om den sökande har god kunskap i andra språk än svenska och engelska, som arabiska, franska, portugisiska eller spanska.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna och Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-555/2017
Kontakt
  • Prefekt Lucie Laflamme, +46 70-441 86 96
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70-1738575, biborka.bveress@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, + 46 8-52484080, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, +46 8-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-05-17
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb