Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser, inklusive att bidra med underlag till utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 65 forskarstuderande.

Arbetsuppgifter
Vi söker en person som inom ämnesområdet global hälsa skall bedriva forskning med inriktning mot hälsosystem och hälsopolicy, särskilt mödrahälsa. Arbetet bedrivs i multidisciplinära, internationella samarbeten. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla forskningen metod- och ämnesmässigt vid institutionen. Undervisning och vidareutveckling av hälsosystem- och hälsopolicyforskning särskilt mödrahälsa inom forskarutbildning, samt i utbildningar på grund- och avancerad vid KI ingår också.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. För behörighet krävs även docentur eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Vi efterfrågar en erfaren, disputerad forskare med bred kompetens inom ämnet hälsosystemforskning och/eller hälsopolicyforskning och som har relevant erfarenhet av implementerings- och interventionsforskning. Vidare krävs erfarenhet av undervisning, och erfarenhet av kursansvar. Erfarenhet av handledning av studenter på grund eller avancerad nivå liksom erfarenhet av doktorandhandledning krävs. Den sökande ska kunna uttrycka sig flytande på engelska både skriftligt och muntligt. Den sökande bör kunna påvisa förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens. Det är meriterande för den nya universitetslektorn att  ha tidigare erfarenhet av arbete i låg- eller medelinkomstland under en längre sammanhängande period liksom att ha samarbete med forskare i låg- eller medelinkomstland som resulterat i gemensamma publikationer. Vidare är det meriterande om den sökande har verkat vid någon institution i ett eller flera andra Europeiska länder som arbetar med globalhälsoforskning och därmed byggt upp ett internationellt nätverk.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-140/2017
Kontakt
  • Professor Cecilia Stålsby Lundborg , 070 210 26 73
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-04-13
Sista ansökningsdag 2017-05-11

Tillbaka till lediga jobb