Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp

Positronemissionstomografi (PET) gruppen vid CNS, Karolinska Institutet är en multidisciplinär forskargrupp som ligger i internationell frontlinje för utveckling av avbildningsmarkörer för neurodegenerativa och psykiatriska sjukdomar. Ett viktigt kliniskt forskningsområde är utveckling av nya PET-spårämnen för diagnostik och uppföljning av förloppet vid Parkinsons sjukdom. Forskningen bedrivs i samarbete  med neurologiska kliniken på Karolinska Universitetsjukhuset i Huddinge och Solna.  En central del av forskargruppens verksamhet är också att delta i kliniska prövningar i samarbete med läkemedelsindustrin.  

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter

 [18F]FE-PE2I är ett nytt spårämne som utvecklats inom PET-gruppen för avbildning av dopamintransportören (DAT) i hjärnan. Med hjälp av ett högupplöst PET-system kan spårämnet användas för att avbilda DAT proteinet i hela nigrostriatala systemet. Målsättning med det aktuella doktorandprojektet är att validera [18F]FE-PE2I som en avbildningsmarkör för degeneration av dopaminergiska neuron hos patienter med Parkinsons sjukdom. Doktorandprojektet är planerat att kombineras med klinisk tjänst. En central del av doktorandens uppgifter är rekrytering av patienter och friska individer samt att genomföra PET-undersökningar. I tjänsten ingår också och lära sig metoder för bild- och dataanalys. Vidare förväntas doktoranden presentera studieresultat inom gruppen och vid nationella eller internationella konferenser samt ha en aktiv roll i skrivande av vetenskapliga artiklar. Den teoretiska delen av forskarutbildningen tillgodoses via forskarutbildningskurser samt seminarier och journal clubs. Doktoranden bör ha god kommunikationsförmåga i engelska (tal och skrift), samt god datorvana där erfarenhet av statistisk analys eller programmering är en fördel.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

För tjänsten krävs svensk läkarlegitimation och klinisk erfarenhet,  gärna inom neurologi. Doktorandprojektet kan med fördel kombineras med specialistutbildning i neurologi eller psykiatri.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi ser gärna att den sökande har ett dokumenterat intresse av forskning inom klinisk neurovetenskap och viss erfarenhet av vetenskaplig verksamhet. Sökanden skall kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med olika yrkesdiscipliner, och bör därför ha god kommunikationsförmåga på både engelska och svenska.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skickas in via MyNetwork och bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-599/2017
Kontakt
  • Anders Ihrfors, Personalhandläggare, 08-524 832 87
  • Andrea Varrone, Universitetslektor, andrea.varrone@ki.se
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Gunnel Brolin, OFR, 08-524 810 63, gunnel.brolin@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-02-03
Sista ansökningsdag 2017-04-30

Tillbaka till lediga jobb