Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för Laboratoriemedicin består av 6 avdelningar och är inblandad i flera områden inom Laboratoriemedicin. Institutionen är involverad i avancerad och grundforskning, klinisk och epidemiologisk forskning. Institutionen är en av Karolinska Institutets största undervisningsinstitutioner.

Institutionen för Laboratoriemedicin är lokaliserad till Karolinska Institutet Campus Flemingsberg och Karolinska Universitetssjukhuset. Institutionen speglar till stor del Karolinska Universitetslaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset och dess specialiteter inom klinisk laboratoriediagnostik. Institutionen har åtta avdelningar där avdelningen för klinisk kemi utgör en. Institutionen har ca 250 anställda och har en omsättning om ca 260 MSEK. Institutionen har ett omfattande utbildningsuppdrag inom ett flertal utbildningsprogram vid Karolinska Institutet. 

Arbetsplats

Avdelningen för klinisk kemi bedriver forskning inriktad på lipidmetabolism och bidrar till både basal kunskap och klinisk utvecklingsarbete för att förbättra klinisk kemisk diagnostik och behandling. Avdelningen bedriver huvudsakligen undervisning inom utbildningsprogrammen för läkare och biomedicinska analytiker.

Ansvarsområde/arbetsuppgifter

Anställningen är avsedd att kombineras med klinisk tjänstgöring vid Klinisk Kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Vi söker en person med internationellt sett framgångsrik forskning inom klinisk kemi gärna med inriktning mot hepatologi.

Vi fäster stor vikt att sökande har etablerad internationellt ledande forskning inom området, har god forskningsfinansiering, goda dokumenterade samarbets- och ledaregenskaper och erfarenhet av forskningshandledning och translationell forskning i en klinisk miljö.

I arbetsuppgifterna ingår att bygga ut forskningen inom ämnet, bedriva framgångsrik forskarutbildning samt viss undervisning inom Karolinska Institutets olika program. Det akademiska uppdraget är förlagt till Karolinska Institutet vid Campus Flemingsberg.

Behörighet/kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Sökanden ska ha läkarexamen.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid forskningskvalitet och framtida potential till relevant och translationell forskning inom ämnesområdet. Sålunda kommer forskningsmeriter att vägas in med faktor 3, pedagogisk skicklighet med faktor 2 klinisk skicklighet och erfarenhet med faktor 2 samt ledarskap, utveckling och samarbete med faktor 2.

Ansökningsförfarande

Välkommen med din ansökan, märkt diarienummer 2-5310/2016 senast 2017-08-07.

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska:

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5310/2016
Kontakt
  • Prefekt professor Matti Sällberg, 08-524 838 03, 070-608 21 01
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Karin Olsson, SEKO, karin.olsson@ki.se
  • Emilie Hultin, SACO, 08-585 811 68, emilie.hultin@ki.se
Publicerat 2017-06-22
Sista ansökningsdag 2017-08-29

Tillbaka till lediga jobb