Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Arbetsuppgifter
Institutet för miljömedicin (IMM) söker en epidemiolog som ska stärka och utveckla den epidemiologiska forskningen vid IMM med fokus på hur miljöfaktorer, yrkesexponeringar, levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar människors hälsa. I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom epidemiologisk teori och metod i utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå vid Karolinska Institutet. Den sökande  förväntas leda en forskargrupp samt handleda doktorander och juniora forskare. I anställningen som professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin ingår att aktivt bidra till IMM:s övriga verksamhet och till en stark akademisk miljö genom samarbeten, seminarier och annan vetenskaplig interaktion.


Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat så väl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Personen vi söker ska vara en etablerad självständig forskare med stark internationell profil i epidemiologi och/eller epidemiologisk metodik, som dokumenteras genom publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Den sökande ska som huvudsökande kontinuerligt ha erhållit forskningsanslag från olika anslagsgivare i nationell eller internationell konkurrens under de senaste fem åren och ha potential att säkerställa vidare anslag inom området. Den sökande ska också ha handlett doktorander till disputation och postdocs. Erfarenhet av interdisciplinär forskning samt hälsoriskbedömning är meriterande.


Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2) och lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4601/2016
Kontakt
  • Professor Ulla Stenius, Prefekt, ulla.stenius@ki.s, +46 8 524 878 72
  • Professor Alicja Wolk, Viceprefekt, alicja.wolk@ki, +46 8 524 861 70
Facklig företrädare
  • SACO: Malahat Mousavi, malahat.mousavi@ki.se, +46 8 524 00000 (växel)
  • OFR: Niklas Andersson, niklas.andersson@ki.se, +46 8 524 874 19
Publicerat 2017-04-06
Sista ansökningsdag 2017-05-31

Tillbaka till lediga jobb