Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Avdelning
Vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet (KI), bedriver vi utbildning samt basal, translationell och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Institutionen ansvarar för grundutbildningen inom audionom-, logoped- och röntgensjuksköterskeprogrammet, samt har kursansvar för flera kurser på läkarprogrammet.

Forskningsområdet
Forskning inom anestesi och intensivvård rör sig inom ett brett kliniskt fält; så som allt från optimering av cirkulation, metabolism och vård inför kirurgi till studier på proteinsyntes, inflammation och mitokondrier hos friska och sjuka under intensivvård. Forskningen fokuserar på allt ifrån mekanistiska, explorativa och kliniska behandlingsfrågor. Metoder som används innefattar allt ifrån basal genforskning till multicenterkliniska uppföljningsstudier.

700 000 patienter genomgår anestesi och kirurgi i Sverige varje år. Patientgruppen som kommer till anestesi och operation är äldre och har betydligt fler co-morbiditeter än för bara 10 år sen. Detta ökar risken för postoperativa komplikationer. Det är känt att postoperativa komplikationer påverkar sjuklighet i upp till ett år och risk för död upp till fyra år efter kirurgi. Detta gör att det är av betydande vikt att undersöka om och hur vi kan minska risken för komplikationer. Samarbete i denna komplexa vårdsituation tränas och beforskas i samband med fokuserad träning i tydlig kommunikation, teamarbete och tvärprofessionellt lärande. Det finns vid KI en utvecklad infrastruktur med seminarier, forskningssjuksköterskor, ett forskningslaboratorium i anslutning till intensivvårdsavdelningen och ett avancerat laboratorium på Kliniskt Forsknings Centrum (KFC) som är en Core Facility på KI. Forskningen som bedrivs är internationellt ledande inom metabolism och nutrition.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår det att bedriva undervisning och forskning liksom att som specialistkompetent läkare i anestesi och/eller intensivvård delta i den kliniska verksamheten som bedrivs inom funktionsområdet Perioperativ medicin och Intensivvård, vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Utöver forskning och kliniskt arbete innefattar anställningen även att bidra till utveckling av forskarutbildning på institutionsnivå, samt forskarutbildning och utbildning inom ämnesområdet anestesi och intensivvård inom institutionens grundutbildningsprogram.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat så väl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En universitetslektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå vid KI.

Då innehavaren ska bidra till utveckling av forskarutbildning och ansvara/medverka i ämnesområdet på grundutbildningsnivå förväntas den sökande ha en självständig pedagogisk profil samt dokumenterad erfarenhet av forskarutbildning. Dokumenterad ledningserfarenhet och kompetens i såväl akademiska som kliniska sammanhang är meriterande. 

Då anställningen är förenad med klinisk tjänstgöring ska den sökande vara väl kliniskt kompetent och specialistkompetent läkare i anestesi och/eller intensivvård och/eller critical emergency medicine.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2073/2016
Kontakt
  • Professor Li Felländer-Tsai, prefekt, +468 585 871 91, li.tsai@ki.se
Facklig företrädare
  • Karl Bodell, SACO, 08 - 524 835 10, karl.bodell@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Monika Armuand, OFR, 0760-50 23 42
Publicerat 2017-02-06
Sista ansökningsdag 2017-04-04

Tillbaka till lediga jobb