Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för reumatologi

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Avdelning
Vid avdelningen för reumatologi och i de forskargrupper som leds av professor Vivianne Malmström och senior professor Lars Klareskog finns ett behov av en kvalificerad lab manager som kan ansvara för en forskningslinje inom immunreglering och toleransinduktion vid reumatisk sjukdom, särskilt reumatoid artrit.

Arbetsuppgifter
Uppdraget innebär dels att kunna utveckla system för att följa funktionen hos immunsystemet och hos antigen-specifika T och B celler under olika terapier hos patienter, dels att använda mus-system för att utveckla nya former av toleransterapier som sedan kan testas och följas hos människan. För att åstadkomma detta krävs en lab manager som har erfarenhet av immunreglering och tolerans-studier på cellulär nivå.

Kvalifikationer
Den person vi söker ska vara disputerad, ha en god basal kunskap om immunreglering och cellimmunologi vid artritsjukdoma och ha arbetat med experimentell immunterapi. Det är en stor fördel om den sökande har arbetat utomlands som postdoc och där har erhållit kunskaper och skapat kontakter som kan använda i det nya arbetet. Den sökande ska ha goda kunskaper om genetik och mukosa-immunologi eftersom projektet är genetiskt orienterat och att immunreaktioner av betydelse för artrit/RA ofta utvecklas i mucosa-organ såsom lungan. Den sökande ska ha en dokumenterad förmåga att självständigt producera och publicera vetenskap på engelska språket.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5933/2018
Publicerat 2018-10-30
Sista ansökningsdag 2018-11-13

Wróć do ofert pracy