Karolinska Institutet, Institutionen för Folkhälsovetenskap


Institution
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 140 anställda. Därutöver har vi ca 65 forskarstuderande. Denna tjänst är placerad i forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet inom ämnesområdet socialmedicin. Mer information om vårt arbete finns på: http://ki.se/en/phs/community-nutrition-and-physical-activity

Arbetsuppgifter
Vår grupp arbetar med flera projekt som rör prevention av ohälsa hos barn utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Som postdoktor kommer du att arbeta med kvantitativ och kvalitativ utvärdering av flera pågående projekt i Sverige.

Ett projekt rör utvärdering av programmet En Frisk Generation (http://www.enfriskgeneration.se/) som syftar till att motivera barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden till en hälsosam livsstil. I samarbete med skolor, lokalt föreningsliv och lokala företag erbjuds barnfamiljer med barn i årskurs två att under ett års tid prova kostnadsfria aktiviteter med syfte att främja aktiva och hälsosamma levnadsvanor. I Haninge kommun pågår en vetenskaplig utvärdering som innefattar kvalitativa studier, en kontrollerad interventionsstudie och hälsoekonomiska beräkningar. Programmet En Frisk Skolstart Plus är ett föräldrastödsprogram i resurssvaga områden som genomförs inom elevhälsans verksamhet med barn och föräldrar i förskoleklass för att förebygga övervikt och fetma. Ett tredje projekt rör hälsosamma och hållbara skolmåltider, där det kan bli aktuellt att intervjua skolpersonal.

I arbetet ingår att insamla, sammanställa och analysera data samt att skriva vetenskapliga artiklar. Det finns utrymme att initiera egna frågeställningar inom de pågående studierna i samverkan med forskargruppen vid PHS och Institutionen för Medicin, Solna.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Sökande skall ha en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, omvårdnad, beteendevetenskap, nutrition eller liknande. Sökande bör ha dokumenterad kunskap inom interventionsforskning, kvantitativ och kvalitativ metodik och vara svensktalande. Meriterande är kunskap om levnadsvanor och hälsa, beteendeförändring, elevhälsa och erfarenhet av att ha jobbat med barn eller familjer.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform TEMPORARY_POSITION_MT_6
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2012/2017
Kontakt
  • Liselotte Schäfer Elinder, Adj. Professor, Liselotte.schafer-elinder@ki.se
  • Mai-Lis Hellenius, Professor/överläkare, Mai-Lis.Hellenius@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-04-13
Sista ansökningsdag 2017-05-04

Tilbake til ledige stillinger