Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå innefattande undervisning på flertalet olika program vid KI.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppgifterna består av forskning, forskningshandledning och undervisning relaterat till ämnet reproduktionsfysiologi. Arbetet kommer även i varierande grad att omfatta ledning, verksamhetsutveckling och administration vid institutionen. Handledning sker inom sedvanlig forskarutbildning, forskning ska bedrivas inom områden som är relevanta för ämnet reproduktionsfysiologi.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Vi söker en disputerad forskare med docentkompetens eller motsvarande med hög kompetens inom forskning, undervisning, verksamhetsutveckling och ledning, och med ett stort engagemang och intresse av att utveckla ämnesområdet reproduktion och fysiologi i utbildningarna.

Sökande ska vara en internationellt etablerad forskare inom ämnesområdet med fokus på reproduktionsfysiologi hos kvinnor. Vidare ska sökande ha dokumenterad erfarenhet av handledning av doktorander och postdocs och undervisning på svenska och engelska och en god pedagogisk förmåga. Erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag, liksom formell ledarskapsutbildning är meriterande likaväl dokumenterad förmåga till att erhålla extern forskningsfinansiering.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform PERMANENT_POSITION
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-186/2017
Kontakt
  • Håkan Westerblad, prefekt, 08-524 872 53
Facklig företrädare
  • Bo Rydqvist, SACO, 08-524 872 67, bo.rydqvist@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-03-15
Sista ansökningsdag 2017-05-22

Tilbake til ledige stillinger