Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Enheten
Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla, utvärdera och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder i samhället. Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och består av cirka 20 medarbetare.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en postdoktor som är intresserad av att utveckla sin kompetens inom samverkan med omgivande samhället där överföring av forskningsbaserad kunskap och stöd för evidensbaserad praktik är i huvudfokus. Du kommer att arbeta med ett uppdrag från Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) som rör implementering av arbetsmetoder för evidensbaserade stöd till företagshälsovården och arbetsgivare.

Arbetsuppgifterna innebär att självständigt och i samarbete med projektledare och projektgrupp genomföra uppdraget. Detta innefattar att samverka med Mynak, arbetsmarknadens parter samt arbetsgivare och företagshälsovård. I arbetsuppgifterna ingår administration och projektkoordinering. Tjänsten innebär även att bidra till forskargruppens utveckling i stort och att skriva, eller medverka i, forskningsansökningar kan bli aktuellt.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Kvalifikationer för denna position är utbildning inom folkhälsovetenskap, beteendevetenskap eller liknande. Tidigare erfarenheter av arbete med samverkan är ett meriterande. God kompetens i projektstyrning och koordinering. I övrigt förutsätts att du är noggrann, lyhörd och självständig, liksom att du har god analytisk förmåga och god samarbetsförmåga. God kompetens att skriva svenska populärvetenskapliga rapporter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Den sökande ska behärska det svenska och engelska språket.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter
  5. Verifikation från disputationskommitté eller motsvarande (endast om disputation är planerad inom tre månader efter sista ansökningsdatum)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4506/2018
Kontakt
  • Lydia Kwak, docent, 070-748 24 14 / Lydia.Kwak@ki.se
Facklig företrädare
  • Niklas Andersson, OFR, 08-524 87419 / niklas.andersson@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 84080 /henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-08-24
Sista ansökningsdag 2018-09-30

Tilbake til ledige stillinger