Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Avdelning
Sektionen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning inom fysioterapi. Forskningen och forskarutbildningen är nationellt och internationellt ledande och sektionen befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning.
I forskargruppen där tjänsten är placerad bedrivs ett stort projekt (BETA-PD) gällande balans, röst/tal kognition och fysisk aktivitet hos personer med Parkinsons sjukdom. I projektgruppen ingår doktorander, postdoktorer, juniora och seniora forskare av olika yrkeskategorier (fysioterapeuter, psykologer, läkare och logoped). Vi söker nu efter en postdoktor som ska arbeta med en randomiserad, kontrollerad studie gällande neuroplastiska förändringar vid träning där personer med Parkinsons sjukdom randomiseras till att antingen träna gång och balans eller röst och tal i grupp och där deras fysiska, röst/tal och kognitiva funktioner mäts tillsammans med en hjärnavbildning (MRI och fMRI) samt biomarkörer i blodet. För mer information om gruppen och projektet, se forskargruppens hemsida: http://ki.se/en/nvs/franzen-group.
Anställningen är heltid (möjlighet till deltid kan diskuteras), 1 år med möjlighet till förlängning. En anställning som postdoktor kan som längst vara 4 år.

Arbetsuppgifter
Ditt arbete kommer att bestå av sedvanliga arbetsuppgifter på postdoktoral nivå såsom design av projekt, data insamling, bearbetning, dataanalys och statistisk analys. Skrivande av vetenskapliga artiklar, ansökningar och att kunna presentera forskningen är viktiga arbetsuppgifter.
Detta projekt är ett stort samarbetsprojekt vilket innebär att kunna samarbeta och interagera med olika parter samt även i vissa fall leda och koordira delar av projektet.
Undervisning och handledning av studenter och doktorander kan förekomma.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.
Sökande bör, förutom ovanstående kvalifikationer, ha fördjupade statistiska kunskaper och en grundutbildning inom psykologi, medicin eller kognitionsvetenskap. Det är meriterande om du har erfarenhet av kliniskt arbete och/eller forskning på personer med Parkinsons sjukdom och/eller andra neurologiska sjukdomar. Vi lägger stor vikt vid om du har erfarenhet och kunskap om analys av MRI/fMRI data och/eller neuropsykologiska tester. Du bör vara initiativtagande, självständig och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, flexibilitet och personlig lämplighet. Du skall vara mycket bra på att kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5516/2018
Kontakt
  • Erika Franzén, FoU chef, Docent, 08-524 888 78, erika.franzen@ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, 08- 524 868 18, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
  • Maria Staiger, Personalhandläggare, 08 - 524 837 79, maria.staiger@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
Publicerat 2018-10-12
Sista ansökningsdag 2018-11-23

Terug naar vacatures