Karolinska Institutet

Institutionen för laboratoriemedicin består av sex avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.

Sedan januari 2016 har institutionen huvudansvar för kandidatprogrammet Biomedicinsk analytiker (180 hp) med dess två inriktningar laboratoriemedicin respektive klinisk fysiologi.

Uppgifter inom uppdraget

Funktionen studierektor innebär att inom BMA-programmets två inriktningar vara kontaktperson gentemot kursansvariga och undervisande lärare, och att företräda dessa i programrelaterade frågor. Studierektor utgör även kontaktperson gentemot programmets studenter.

I arbetsuppgifterna ingår att inom BMA-programmet:

 • Vara kontaktperson för, och samordna, samtliga kursansvariga och undervisande lärare samt bidra till informationsutbyte mellan dessa.
 • Delta i arbetet med studentadministrativa frågor och programhandläggning
 • Ansvara för uppdatering av programwebben
 • Stötta lärare i kurs- och studentärenden, inklusive fuskärenden.
 • Tillsammans med GUA och PD/bitr. PD arbeta för kvalitetssäkring och –utveckling.
 • Bistå med underlag vid beredning av ärenden som ska behandlas i Utbildningsnämnden.
 • Delta i programråd under Utbildningsnämnden.

Uppdragets längd är två år med möjlighet till förlängning i (maximalt) två år.

Kvalifikationer

För uppdraget krävs att sökande:

 • Är anställd vid institutionen för Laboratoriemedicin.
 • Har god kunskap om programmet och om yrket biomedicinsk analytiker.
 • Har högskolepedagogisk utbildning, minst 10 veckor eller motsvarande kompetens.
 • Har erfarenhet av undervisning på olika nivåer (grund och avancerad) och gärna inom olika roller (kursansvarig/lärare/examinator/handledare).

Uppdraget är även av administrativ karaktär vilket förutsätter att sökande har intresse för, och förmåga att jobba i utbildningsadministrativa processer.

För uppdraget är det meriterande om den sökande har erfarenhet av arbete med utbildningsformalia, exempelvis genom deltagande som ledamot i något utbildningsorgan alternativt har haft någon funktion inom utbildningsorganisationen. Det är även meriterande om den sökande har ett utvecklat nätverk inom utbildningsverksamheten.

Ansökningsförfarande

Intresseanmälan, som skickas in via rekryteringssystemet Varbi, ska innehålla:

 • Personligt brev med tydlig motivering om varför uppdraget söks och vad sökande bedömer kunna tillföra uppdraget.
 • CV med sammanfattning av relevant kompetens enligt ovanstående kvalifikationer.
Anställningsform Mission (pas un emploi)
Anställningens omfattning Deltid
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4819/2018
Kontakt
 • Martina Lystedt, 08-5248000
 • Jenny Degerholm Langsmo, 08-5248000
 • Matti Sällberg, 08-5240000
Facklig företrädare
 • Carina Eklund, OFR, carina.eklund@ki.se
 • Emilie Hultin, SACO, Annica Lindkvist, SACO, emilie.hultin@ki.se, annica.lindkvist@ki.se
 • Karin Olsson, SEKO, karin.olsson@ki.se
Publicerat 2018-09-07
Sista ansökningsdag 2018-10-17

Retour aux postes vacants