Karolinska Institutet

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

Avdelning

Centrum för hälsoinformatik

Centrum för hälsoinformatik (HIC) arbetar med behovsmotiverad forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik. Forskningen inriktas på områdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande samt eHälsa för patienter. Vi följer en socioteknisk modell, d v s vi kombinerar teknisk och metodologisk forskning med forskning om hur införande och användande av e-hälsa påverkar roller, relationer och arbetssätt för patienter och vårdpersonal.  ki.se/hic


Arbetsuppgifter

Sökanden kommer att bidra till vår forskning om implementering av eHälso-strategier samt införande och utvärdering av eHälso-lösningar. Sökanden kommer att arbeta specifikt inom ett forskningsprojekt avseende eHälso implementering (i synnerhet elektroniska journalsystem) i Sydafrika. Engagemang som undervisningsassistent i det globala masterprogrammet i hälsoinformatik vid KI kan i viss utsträckning krävas.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha en BSc eller MSc examen i biomedicinsk eller hälsoinformatik, datavetenskap med medicin som ansökningsområde eller hälsovetenskap med kompletterande teknisk utbildning.

Sökanden måste vara flytande på engelska i tal och skrift. Goda färdigheter när det gäller vetenskapligt skrivande krävs. Mycket god kunskap om socio-tekniska metoder för eHälsa design och implementering, utvärderingsmetoder samt eHälso-strategier krävs. En solid förståelse av infrastrukturer för eHälsa, elektroniska journaler och andra eHälso-lösningar är nödvändigt. Kandidaten ska vara mycket motiverad, pålitlig, noggrann och kunna arbeta i team men med förmåga att arbeta självständigt.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

Curriculum vitae (inkl. tema på bachelor- och/eller masteruppsats samt övriga publikationer) och beskrivning av nuvarande arbete.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4131/2018
Kontakt
  • Professor, Sabine Koch, sabine.koch@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
  • Marcus Stjernström, OFR, 08-524 866 63, marcus.stjernstrom@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-07-18
Sista ansökningsdag 2018-08-10

Retour aux postes vacants