Karolinska Institutet

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

Avdelning

Centrum för hälsoinformatik

Centrum för hälsoinformatik (HIC) arbetar med behovsmotiverad forskning, utveckling, forskarutbildning samt utbildning inom hälsoinformatik. Forskningen inriktas på områdena patientcentrerade informationssystem, beslutsstöd och beslutsfattande samt eHälsa för patienter. Vi följer en socioteknisk modell, d v s vi kombinerar teknisk och metodologisk forskning med forskning om hur införande och användande av e-hälsa påverkar roller, relationer och arbetssätt för patienter och vårdpersonal.  ki.se/hic

Dessutom representerar HIC också LIME-noden i eHälsa core faciliteten vid Karolinska Institutet och stöder forskare med design, utveckling, implementering och utvärdering av eHälso-verktyg samt tillhandahåller utbildning inom eHälsa. https://ki.se/en/research/e-health


Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar 50% och sökanden kommer att arbeta som projektkoordinator för LIME-noden i KI:s eHälsa core facilitet. LIME-noden stöder forskare inom vårdvetenskap som studerar eHälso-interventioner, liksom andra externa aktörer, med metoder, tjänster och utbildning avseende evidensbaserad eHälso-design och utvärdering, och ger utbildning inom eHälsa. Sökanden kommer att arbeta med samordningen av de olika projekten i core facilitets noden samt leda och utföra utvärderingsprojekt och vara involverade i upprättandet av e-hälsoutbildning.

Kvalifikationer

Sökande bör ha en BSc eller MSc examen i biomedicinsk eller hälsoinformatik, datavetenskap med fokus på människa-dator interaktion och/eller hälsovetenskap med kompletterande teknisk utbildning.

Den sökande ska ha mycket god kunskap om eHälsa i allmänhet samt om socio-tekniska metoder för e-hälsa design och implementering samt formativa och summativa utvärderingsmetoder (särskilt användbarhetsvärderingar) i synnerhet. Erfarenhet av e-hälsoutbildning är en fördel. Sökanden ska vara flytande på svenska och engelska i tal och skrift och ha mycket god kommunikationsförmåga samt administrativa färdigheter. Kandidaten ska vara mycket motiverad, pålitlig, noggrann och kunna samverka i team men med förmåga att arbeta självständigt.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.  Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae (inkl. tema på bachelor och/eller masteruppsats samt övriga publikationer) och beskrivning av nuvarande arbete.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4132/2018
Kontakt
  • Sabine Koch, Professor, sabine.koch@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO,, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
  • Marcus Stjernström, OFR,, 08-524 866 63, marcus.stjernstrom@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO,, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-07-18
Sista ansökningsdag 2018-08-10

Retour aux postes vacants